ภาพกิจกรรมมูลนิธิ, มูลนิธิออทิสติกไทย

Thai ASD Professional Network [email protected] ประเด็นสมัชชาเครือข่ายออทิสติกไทย

#Thai ASD Professional Network [email protected]
#ประเด็นสมัชชาเครือข่ายออทิสติกไทย
ขอบคุณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ สวรส. หรือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. ที่ร่วมกันจัด “การประชุมเครือข่ายนักวิชาการด้านออทิสติกในประเทศไทย” ซึ่งเป็นเวทีแรกที่ เชิญ “นักวิชาการระดับนำด้านออทิสติกของประเทศไทย” มาหารือพูดคุยกัน ในรูปแบบระดมความคิด. โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการ ร่วมวงประชุม รวมทั้ง ผู้บุกเบิกงานด้านการศึกษาเด็กออทิสติก ระดับประเทศ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ นักวิชาการอิสระอีกหลายท่าน ส่วนผม ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ได้รับเชิญในบทบาท ผู้บุกเบิกภาคีเครือข่ายออทิสติกประเทศไทย และยังมีภาคผู้จัดบริการ รัฐ และเอกชน อาทิ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล ผู้อำนวยการยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ และศูนย์เอกชนชั้นนำที่จัดบริการIntentsive Programs แก่เด็กออทิสติก เวทีนี้ ทุกคนมา “ฟังและคิดร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การปฎิบัติ”. ชื่นชมทีมกระบวนกรมาก คือ อ.ธาม เชื้อสถาปนาศิริรัตนและทีมงานสถาบัน ขอบคุณที่ให้เกียรติผมร่วมสรุปกิจกรรมด้วย
สิ่งที่ค้นพบจากการประชุม “ออทิสติก คือ Jigsaw และการทำงานด้านออทิสติก ในประเทศไทย ก็ทำงาน แบบ Jigsaw” แต่เป็น Jigsawที่มีคุณภาพ. ทำอย่างไร จะหลอมรวมให้เป็นภาพที่ชัดเจน มีระบบ เชื่อมต่อและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
“ความรัก ความรู้ ความร่วมมือ” น่าจะเป็นตัวตั้งในการพัฒนา “เครือข่ายออทิสติกของประเทศไทย” โดยให้ “เด็ก”เป็น ฐานกลางในการพัฒนา ที่มีการผนึกกำลัง ทั้งภาคครอบครัว/สังคม. ภาคบริการ และ ภาควิชาการ ซึ่งต้องช่วยกันทำให้เข้มแข็งมากขึ้น ใกล้ๆกัน Autism Speak ของอเมริกา
ข้อคิดนี้ ทำให้ผมต้องย้อนมาทบทวนบทบาท “เครือข่ายออทิสติกประเทศไทย” ที่เราจับมือทำงานในภาคผู้ปกครอง มาใกล้ 30 ปี เปลี่ยนแปลงหลายสิ่ง หลายอย่างในสังคมไทย แต่ยังมีความท้าทายอีกมากมาย ที่เราต้องไปให้ถึง หากเรายังคง เดินลำพัง ไม่มีเพื่อนมาร่วมคิด ร่วมเคลื่อน ร่วมมืออย่างจริงจัง เราอาจจะติด “กับดัก” การพัฒนาที่ยังไม่สามารถก้าวไปสู่ Inclusive Society Inclusive Service Inclusive Education Inclusive Work หรือ INclusive Right ได้ โดยเฉพาะกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบ Disruption และโลกยุค 5.0
เมื่อวานที่ประชุม ไม่มีบทสรุป แต่มี”ความท้าทายให้ทุกคนกับไป คิด ทำ เคลื่อน และนำมา เชื่อม ต่อ กัน ซึ่งผมได้กล่าวสรุป สั้นๆว่า มี 2. มิติเชิงขับเคลื่อน ที่เราจะต้องร่วมกันดำเนินการ
คือ 1. ทำSet 5.0
S คือ Strategic จะเรียกว่า ยุทธศาสตร์ กลยุทธ กระบวนวิธี หรืออื่นๆ ก็แล้วแต่ เช่น ออทิสติกโรดแมป ภาษาเครือข่ายผู้ปกครอง มองที่จุด 4 กลไกหลักออทิสติก ซึ่งเริ่มขยับมากในบางมิติ อาจต้องนำมา ทบทวน ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งเราทำเรื่องนี้ มา 5 ปี คงต้องนำมาปรับปรุง
E คือ Eco System ระบบนิเวศน์ หรือระบบสภาพแวดล้อม รวมถึง ระบบบริการทุกด้าน ระบบสนับสนุน ความตระหนักรู้ ความรู้ ความเข้าใจ และอื่นๆ
T คือ Tool หรือ เครื่องมือที่จะนำมาใช้ ทั้ง พื้นฐาน เทคนิค วิธีการ หลักสูตร เทคโนโลยี่ IT AT AAC หรือ AAAที่กลุ่มนักคิดกำลังขับเคลื่อน พรบ.AAA หรือ ทริปเปิ้ล เอ (วันหลังจะเขียนเล่าให้ฟังคนละแบบจาก กระดาษ Double A แน่นอน ) พรบ.พื้นที่นวตกรรมทางการศึกษา
5.0คือ การทำงานในยุคศตวรรษที่ 21 ที่กระแสเทคโนโลยี่เปลี่ยนแปลงมหาศาล ดังนั้น PLATFORM การทำงาน ต้องปรับเปลี่ยน การเรียนรู้ ON LINE SANDBOX และอีกมากมาย
2. การจัดทำ National Plan for ASD ที่เน้น Empowerment ครอบครัวการส่งเสริมศักยภาพเด็กและบุคคลออทิสติกทุกช่วงวัย ทั้ง Early Childhood Programs Home Base Programs Education Programs Vocational Porgrams Social Protection Programs และParents Education Programs เรียกว่าทำกันตั้งแต่ โปรแกรมเตรียมความพร้อม โปรแกรมสนับสนุนครอบครัว โปรแกรมการศึกษา โปรแกรมสนับสนุนการทำงาน โปรแกรมการดูแลทางสังคม รวมถึง”บ้านพิทักษ์ออทิสติกในชุมชน” ซึ่งในการประชุม “สมัชชาเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก” ในเดือน มีนาคม 2562 ผมจะนำเข้าหารือในการประชุมใหญ่สมัชชา ที่แกนนำผู้ปกครองออทิสติกทั่วประเทศมารวมพลกัน

ชูศักดิ์ จันทยานนท์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *