มูลนิธิออทิสติกไทย

SpecialEducation การขับเคลื่อนงานการศึกษาพิเศษ

#SpecialEducation#
ผอ.ภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้เกียรติ มาเยี่ยมเยือนและหารือกรอบงาน”ทิศทางการพัฒนาการศึกษาพิเศษ” ร่วมกับ อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย และอ.ปราโมทย์ ธรรมสโรช ประธานฝ่ายพัฒนาองค์กร สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยทิศทางที่หารือ เป็นข้อสรุปในการขับเคลื่อนงานการศึกษาพิเศษ ได้แก่
1.การจัดการเรียนรวม หรือ Inclusive Education โดยเตรียมประสานงานกับ สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณการเรียนร่วมแก่สถานศึกษาที่จัดเรียนร่วมทั่วประเทศ โดยใช้กรอบงบประมาณเดิมที่สำนักงบประมาณเคยจัดสรรให้ ประมาณ 500ล้านบาทต่อปี แต่ช่วง 3-4ปีที่ผ่านมา คือปีงบการศึกษา 2559-2662 ถูกตัดงบประมาณลง เหลือ 100 ล้านสำหรับงบดำเนินงานการศึกษาทั้งระบบ (โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์)ทำให้สถานศึกษาเรียนรวมในเขตพื้นที่ไม่มีงบประมาณจัดการเรียนร่วมเลย ทำให้เด็กพิการและเด็กพิเศษ จำนวนมากไม่ได้รับการศึกษาในระบบดังนั้นปีการศึกษา 2564 จึงจำเป็น ต้องของบประมาณสนับสนุน เพื่อให้เด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กว่า 400,000คน ได้เรียนร่วมอย่างมีคุณภาพ ซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อระบบการทำงานระหว่างสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศและศูนย์การศึกษาพิเศษ ให้เข้มข้นลงลึกมากขึ้น และในประเด็น”ห้องเรียนคู่ขนานและห้องสอนเสริมการศึกษาพิเศษ “ จะเร่งนำเสนอการประกาศใช้”ระเบียบการจัดห้องเรียนคู่ขนาน”โดยไม่ต้องจัดสัมมนาอีก เพราะได้ข้อสรุปสอดคล้องตรงกัน สถานศึกษาจะได้ทำงานได้ทันปีการศึกษา 2564 ส่วนการขับเคลื่อนการของบประมาณเพิ่มเติม อ.ชูศักดิ์ ฯในบทบาทแกนนำคนพิการจะประสานเครือข่ายคนพิการ “ขอให้รัฐบาล “สนับสนุนงบประมาณดังกล่าว พร้อมจัดทำข้อเสนอนำเสนอ คณะกรรมการระดับนโยบายชุดต่างๆ ด้วยอีกทางหนึ่ง และจะขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบดำเนินงานโครงการ”ปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู “ที่ถูกตัดงบประมาณด้วย
  
2.การต่อยอดโครงการ “บ้านทักษะชีวิต” 10 แห่ง ที่จะร่วมงานวิชาการกับ”บ้านพิทักษ์สิทธิ์คนพิการในชุมชน” รวมทั้งการประสานแผนงานระหว่าง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กับ มูลนิธิออทิสติกไทย มูลนิธิคุณพุ่ม
และเครือข่ายคนพิการ เพื่อพัฒนางานการศึกษาพิเศษทั้งระบบสำหรับทุกประเภทความพิการ
3.การปรับกลไกการทำงาน”คณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการประจำจังหวัด” ที่จะร่วมกับภาคีแต่ละประเภทความพิการ ทำงานเชิงรุก ซึ่งจะทดลองในพื้นที่ที่มีความพร้อมร่วมกัน
4.การยกระดับ”การทำงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำอำเภอ”ให้บูรณาการทำงานโดยหลักชุมชนเป็นฐานและร่วมเป็นศูนย์บริการคนพิการประเภททั่วไป และทำงานกับชมรมคนพิการหรือชมรมผู้ปกครองคนพิการ(นัดหมายจัดประชุมหารือในระบบ Conference)และองค์กรคนพิการจะประสานระดับหน่วยงานให้
5.การนำ STS APPหรือ Screening Tool For Specialneeds ที่กลุ่มทรู และมูลนิธิออทิสติกไทย พัฒนาขึ้น ไปใช้ในการคัดกรอง ภาวะความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ทั่วประเทศซึ่งประมาณเดือน มิถุนายน 2564 จะเปิดให้บริการdownload ซึ่งจะช่วยเด็กพิเศษที่ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
6.ยืนยันความร่วมมืออันดีในการพัฒนา”การศึกษาพิเศษร่วมกัน”
ขอบคุณที่มาเยือนและระดมความคิดดีๆและขับเคลื่อนงานเพื่อ”การศึกษาพิเศษ ประเทศไทย”ร่วมกัน ในฐานะที่ทำงานในวงนี้มากกว่า 20ปี
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย
6ม.ค.2564 https://www.facebook.com/1366016403473251/posts/4797742470300610/?d=n

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *