มูลนิธิออทิสติกไทย

SME D BANK @ Autisticthai ทีมบริหารจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

#SME D BANK @ Autisticthai
18มิถุนายน 2563 ทีมบริหารจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนำโดย นายสุขสรรค์ รตเวสวนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคณะได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกการพิมพ์สกรีน สำหรับบุคคลออทิสติก บุคคลที่บกพร่องการเรียนรู้ มีการอบรมระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง ธันวาคม 2562 รวม 600 ชั่วโมง ให้แก่ผู้เข้าอบรมทั้ง 10 คน

ในการมาครั้งนี้ ได้มีการลงนามสัญญากลุ่มใหม่จำนวน 17 สิทธิของการจ้างานคนพิการ ในหลักสูตรการผลิตมีเดียและสร้างเว็บไซต์ จำนวน 600 ชั่วโมง ซึ่งจะดำเนินการอบรมระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2563 และลงนามสัญญาการให้พื้นที่เพื่อจำหน่ายกาแฟ ณ ห้องอาหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) จำนวน 3 สิทธิ (การจ้างงานคนพิการ) ระยะเวลา 12 เดือน ตามสัญญา นับเป็นการสนับสนุนที่ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง จนเป็นกิจการที่พึ่งพาตนเองได้
นับเป็นหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนการมีงานทำสำหรับกลุ่มออทิสติก
ขอบคุณ SMS D BANK
#ชีวิตดี กับSME D BANK

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *