มูลนิธิออทิสติกไทย

Save PWDs COVID 19 แบบสำรวจการเพื่อนำเสนอมาตรการการช่วยเหลือบุคคลออทิสติกและครอบครัว

#นำเสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 30 มีนาคม 2563
#ร่วมขับเคลื่อนเพื่อคนพิการกว่า 2 ล้านคน
        สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการความช่วยเหลือของบุคคลออทิสติกและครอบครัว ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม2563 ด้วย Google Form ผ่านระบบไลน์กลุ่มและเพจสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 1,529 คน ได้ผลสรุปดังนี้
1. มาตรการ “จัดเงินกู้ยืมเร่งด่วน วงเงิน 5,000-20,000บาท ผ่อนชำระ 2ปี โดยให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตั้งวงเงินไว้ 2,000 ล้าน เห็นด้วย ร้อยละ 83.7
2. การจัดช่องทางลงทะเบียนที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้ เพื่อการรับสิทธิและสวัสดิการจากรัฐ เฉพาะกลุ่มคนพิการ เห็นด้วย ร้อยละ 83.3
3. การจัดชุดยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในสถานการณ์วิกฤติ สำหรับกลุ่มมีรายได้น้อย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เห็นด้วยร้อยละ82.7
4. มาตรการเยียวยา เช่นเพิ่มเบี้ยคนพิการ ร้อยละ 81.8
5. การอำนวยความสะดวกในการจัดซื้อสินค้าที่จำเป็น เช่นจัดคิวให้คนพิการ ด้วยการเหลื่อมเวลาในการจัดซื้อสิ่งของ เห็นด้วย ร้อยละ 79.8
6. การจัดซื้อหน้ากากอนามัย เจลหรือฮอลล์ ในราคาที่เข้าถึงได้ เห็นด้วยร้อยละ 79.7
7. การทำเวปไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน ให้คนพิการทุกประเภทเข้าถึงได้ เห็นด้วยร้อยละ 76.3
8. การพักชำระหนี้เงินกู้ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นเวลา 1ปี เห็นด้วยร้อยละ 70.3 ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถาม
สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) นำส่งผลต่อ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แล้ว เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 30 มีนาคม 2563 เพื่อสรุปรวมกับกลุ่มองค์กรคนพิการแต่ละประเภท เสนอคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ “กำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อคนพิการ 2,027,459 คน(ข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2563)
สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
30 มีนาคม 2563

      

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *