มูลนิธิออทิสติกไทย

Job Employment Programs for ASD @Bangkok Social Office

Job Employment Programs for ASD @Bangkok Social Officeกรุงเทพมหานคร ทดลองจ้างงานบุคคล ออทิสติก 
    คุณรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาสังคม เป็นประธานการประชุมพร้อมคณะจากสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ประชุม “การเตรียมความพร้อมในการฝึกปฎิบัติงานของบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” เพื่อทดลองทำงานกับกลุ่มงานต่างๆในสำนักพัฒนาสังคม ซึ่งถือเป็นโครงการต้นแบบของประเทศไทยที่ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ” คือ กรุงเทพมหานครทดลองจ้างงานบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่งผ่านการอบรมตามหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิออทิสติกไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) และกรุงเทพมหานคร โดยมีระบบ job Coach สนับสนุนทั้งในสถานที่ทำงานและสถานที่ฝึกงาน และเน้นทักษะ Soft Skill and Hard Skill และมีการจัดทำแผนปฎิบัติงานรายบุคคล พร้อม กรอบภารกิจงาน (Job Description) มีทั้งงานในสำนักงานและการลงพื้นที่ชุมชน
   ทีมงานด้านมูลนิธิออทิสติกไทย ประกอบด้วย อ.สุชาดา สาครเสถียร อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ และอ.ปราโมทย์ ธรรมสโรช และทีมJob Coach ของมูลนิธิ ซึ่งผู้รับการฝึกอบรมในโครงการรุ่นที่ปฎิบัติงานที่ กรุงเทพ รอบนี้ จำนวน 4. คน  รับการฝึกที่มูลนิธิระยะ 4 เดือน และฝึกในหน่วยงานจริง 4เดือน หากผ่านการประเมิน จะได้รับการจ้างงานอย่างยั่งยืน หรือ Decent Work
   ขอบคุณ คณะผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ที่”เปิดโอกาส ยอมรับ และสนับสนุนการจ้างงานที่ยั่งยืน เป็นหลักฐานเชิง ประจักษ์ที่ยืนยันได้ว่า “บุคคลออทิสติก เข้าสู่ระบบการทำงานได้ หากมีโปรแกรมการสนับสนุนทีมีคุณภาพ นับเป็นความภูมิใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณ สสส. และภาคีเครือข่ายทุกท่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *