ภาพกิจกรรมมูลนิธิ, มูลนิธิออทิสติกไทย

#[email protected]: it’s a nice day

#[email protected]: it’s a nice day
#Achieve Your Goals:กิจกรรมที่ 2 สำรวจ ประเมินและวางแผนIPE
ศูนย์ IREACH Center มูลนิธิออทิสติกไทย(มอท) ร่วมกับ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร กลุ่มทรู บริษัทออทิสติกไทยวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัทTPP ADVANCE จำกัด ภาคธุรกิจเอกชน จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 การสำรวจความต้องการประเภทงานที่หน่วยงานจะจ้างงานกลุ่มบุคคลออทิสติก ของสถานประกอบการ เพื่อนำมาประกอบการประเมินสมรรถนะ การจัดวางแผนการฝึกงานIPE การจัดทำกิจกรรมการฝึก การเตรียมผู้สอนงาน หรือ Job Coach และผู้ประกอบการทำงานในหน่วยงาน
สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ได้ประสานผู้แทนสำนักงานเขต ในกลุ่มกรุงธนเหนือและกรุงธนใต้ ที่ประสงค์จะรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ทดลองฝึกงานและจ้างงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร มาร่วมประชุมหารือด้วย
คุณวรัฎฐา เจริญ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ จากสถาบันราชานุกูล และทีมงาน นำกระบวนการสนทนากลุ่มเพื่อการวิเคราะห์และจัดทำแผนการสอนงานเฉพาะบุคคลที่เน้นการมีส่วนร่วมจาก นายจ้าง คือสำนักงานเขต และบริษัทที่ประสงค์จะจ้างงาน ผู้รับการสอนงาน ครูสอนงาน ผู้ปกครองและนักวิชาการ
เยาวชนที่ร่วมโครงการเริ่มรู้จักการประเมินตนเอง การแสดงความคิดเห็น และมีเป้าหมายของแต่ละคนที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น เข้าใจกระบวนการที่ต้องปฎิบัติตามสูตร 8+1+3 และโมดุลการฝึก 15Plus
ภาคหน่วยงานหรือสถานประกอบการ ได้สะท้อนถึง”เจตคติเชิงบวก”และ”ความเข้าใจในศักยภาพ จุดแข็งของบุคคลออทิสติก”ในโครงการเพิ่มมากขึ้น จากที่ไม่มั่นใจ มาเป็นเข้าใจ และเห็นว่ากลุ่มเยาวชนมีความสามารถในหลายด้านที่ไม่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป บางมุมมีเหนือกว่า จึงมีการวิเคราะห์ประเภทงานที่หน่วยงานจะร่วมสานต่อโครงการให้ได้อย่างเป็นระบบ
จากนี้ไปกิจกรรมที่สาม และกิจกรรมต่อไป จะเข้าสู่โหมดการสอนงานที่เต็มรูปแบบตามจุดมุ่งหมายของ มูลนิธิออทิสติกไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ขอบคุณ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต คุณ
ภาสุรี เอี่ยมทิม นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ คุณทัสนันทน์ เศรษฐวิบูลย์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ผู้แทนสำนักพัฒนาสังคมและทีมงานสำนักงานเขต คุณสมภพ แสนจุ้ย จากกลุ่มทรู ที่ให้การสนับสนุนบุคคลออทิสติกให้มีศักยภาพและเข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมาโดยตลอด
ขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) ที่สนับสนุนให้มูลนิธิออทิสติกไทย พัฒนาศูนย์ #iREACH@autisticthai ให้สร้างนวัตกรรมทางสังคมที่ต่อยอดไปสู่มิติวิสาหกิจเพื่อสังคมในอนาคต
ขอบคุณอีกครั้ง ที่แม้วันนี้เป็นวันหยุด(วันเสาร์)ทุกท่านก็ยังมาร่วมหารือกัน นับถือนำ้ใจจริงๆ
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
มูลนิธิออทิสติกไทย
16ต.ค.2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *