มูลนิธิออทิสติกไทย

Distance Learning,New Normal for Education

#Distance Learning,New Normal for Education
#บ้านส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กพิเศษ
#autistic thai Channel , True VLearn
มูลนิธิออทิสติกไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกลุ่มทรู ร่วมกันพัฒนาระบบ Distance Learning เพื่อสนับสนุนให้เด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ ได้ฝึกทักษะชีวิตLife Skill รวมถึงทักษะการสื่อสารทางเลือก หรือ AAC ในครอบครัว หรือในบ้านของตนเอง ที่เรียกว่า” บ้านส่งเสริมทักษะชีวิต” โดยกำหนด บ้านส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษในชุมชน รอบแรก จำนวน 4,800 บ้าน ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศซึ่งการเรียนรู้จะมีทั้งระบบ Online และ Offline ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ และเตรียมการเชื่อมต่อระบบกับ “ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกประจำจังหวัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่ ทั่วประเทศ
มูลนิธิและหน่วยงานภาคี กำลังจัดเตรียมชุดสื่อ ชุดฝึกปฎิบัติต่างๆทั้งOnline OffLine ผ่าน autistic Thai channel , VROOM VLEARN Channel ,Line OA และช่องทางอื่นๆที่กำลังจัดเตรียม ต้นเดือน มิถุนายน 2563 จะจัดส่งสื่อการฝึกผ่าน ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกในจังหวัด ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์การศึกษานอกระบบ ศูนย์การศึกษาพิเศษในพื้นที่ที่ร่วมโครงการ
นอกจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานกศน เตรียมการพัฒนา Model สนับสนุน ในจังหวัดทดลองอีกด้วย โดยเตรียมพัฒนาทั้งระบบเพื่อรองรับ กลุ่มเยาวชนที่อายุเกินการศึกษาภาคบังคับ และต้องการ”การฝึกทักษะชีวิต เพื่อการดำเนินชีวิต การเรียนรู้ และการเตรียมเข้าสู่ระบบอาชีพและการทำงาน”
ขอบคุณ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านออทิสติก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานกศน กรุงเทพมหานคร และสสส ที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ
ติดตามที่ https://www.youtube.com/watch?v=Ga9SSH1t5fU&t=3s
มูลนิธิออทิสติกไทย
สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
9พ.ค.2563

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *