คณะผู้นำคนพิการ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เข้าพบ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)

อ่านต่อ..