กลุ่ม ทรู และออทิสติกไทย ร่วมกับชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดสกลนคร จัดต้ัง “ธนาคารชุมชนออทิสติก สกลนคร” เป็น แห่งที่ 4 ของประเทศไทย

อ่านต่อ..

สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ดำเนินการจัดสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติกและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

อ่านต่อ..

สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) จัดประชุมสมัชชาเครือข่ายผู้ปกครองออทิสติก ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2564

อ่านต่อ..