“ครูพี่โอ๊ะ” เดินหน้ายกระดับการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ออทิสติกและกระบวนการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย

อ่านต่อ..

#วันครูปีนี้ #ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา คำขวัญวันครู #การศึกษาพิเศษ ที่น่ารัก น่าสงสาร #คารวะครูด้วยหัวใจ

อ่านต่อ..