นายอังกรู จงสถาพรสุข และน.ส.สวรรยา ปุนินานนท์ เยาวชนออทิสติก เป็นตัวแทนบุคคลออทิสติกทั้งประเทศ ร่วมกับสภาคนพิการฯ ยื่นจดหมายต่อ นายกรัฐมนตรี

อ่านต่อ..