กลุ่ม ทรู และออทิสติกไทย ร่วมกับชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดสกลนคร จัดต้ัง “ธนาคารชุมชนออทิสติก สกลนคร” เป็น แห่งที่ 4 ของประเทศไทย

อ่านต่อ..