ภาพกิจกรรมมูลนิธิ, มูลนิธิออทิสติกไทย

#SEกลุ่มคนพิการ :Go Ahead #SE AUTISTICTHAI นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม” ซึ่ง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ร่วมกับ 18 องค์กร

#SE AUTISTICTHAI
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม” ซึ่ง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)
ร่วมกับ 18 องค์กรจากภาครัฐและเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม
โดยนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกปรเภทแห่งประเทศ เป็นตัวแทน 1 ใน 18 องค์กร ที่ร่วมMOU โดยเป็นตัวแทนเครือข่ายกลุ่มเปราะบาง ในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เยี่ยมชม บูธ ของหน่วยงานที่ร่วม MOU รวมถึง Art Story by Autisticthai และเป็น Presenter เสื้อสูทผ้าคราม จากออทิสติกสกลนครด้วย
รายนาม 18 องค์กรที่จะผนึกกำลังความร่วมมือ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือแหล่งทุน กลุ่มสนับสนุนการตลาดและกลไกการเงิน กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลุ่มขยายภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
นายกสมาคมสภาคนพิการฯ
26 ก.พ.2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *