#สานต่อและขับเคลื่อนข้อมติงานเพื่อคนพิการในกรุงเทพมหานคร ทีมกรุงเทพมหานคร นำโดยนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานคร นาย ขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กรุงเทพมหานคร นางอนุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน เยี่ยมชม ศูนย์ IREACH CENTER และ Digital Comunity Center บางพรม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิออทิสติกไทยกับกระทรวงDEs

อ่านต่อ..

กลุ่ม ทรู และออทิสติกไทย ร่วมกับชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดสกลนคร จัดต้ัง “ธนาคารชุมชนออทิสติก สกลนคร” เป็น แห่งที่ 4 ของประเทศไทย

อ่านต่อ..

สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ดำเนินการจัดสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติกและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

อ่านต่อ..

สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) จัดประชุมสมัชชาเครือข่ายผู้ปกครองออทิสติก ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2564

อ่านต่อ..