#มติบอร์ดชาติด้านคนพิการ 1/2564 10มีนาคม 2564 นายจุรินทร์ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติโดยมีผู้นำองค์การด้านคนพิการ 7 องค์การเข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ..

#AXA Thailand คุณโคลด เซนย์ CEO และคุณปวีนา เขมะรังสรรค์ CCO บริษัทแอกซ่าประกันภัยจำกัด(มหาชน) เยี่ยมชมและมอบทุนสนับสนุน

อ่านต่อ..