ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก 53 กลุ่มอาชีพอิสระ จำนวน 1,060 คน เดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการฝึกอบรมอาชีพอิสระในชุมชน

#Empowerment :Autisticthai Family #เดินหน้าเต็มตัว        ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก 53 กลุ่มอาชีพอิสระ จำนวน 1,060 คน เดินหน้า...

Continue reading

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

#National Special Education Board นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึ...

Continue reading

บ้านพิทักษ์ออทิสติก

ขอบคุณ รายการ เคลียร์คัดชัดเจน คุณกัญญณาณัฎฐ์ ภาธรสืบนุกูล พิธีกร สัมภาษณ์ อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) “...

Continue reading

คุณพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะบุคลากรของสำนักงาน. มาเยี่ยมชมและจัดกิจกรรม

      คุณพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะบุคลากรของสำนักงาน. มาเยี่ยมชมและจัดกิจกรรม”สจส ...

Continue reading

สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)ร่วมกับชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ในพื้นที่จัดอบรมอาชีพจำนวน 53กลุ่มอาชีพอิสระ

         สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)ร่วมกับชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ในพื้นที่จัดอบรมอาชีพจำนวน 53กลุ่มอาชีพอิสระ มีบุคคลออทิสติกแ...

Continue reading

“ครูเล็ก”Patravadi Mejudhon ภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง เยี่ยมชมมูลนิธิออทิสติกไทย พร้อมชมนิทรรศการศิลปะภาพวาด

#Patravadi Mejudhon #Autisticthai Foundation “ครูเล็ก”Patravadi Mejudhon ภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง เยี่ยมชมมูล...

Continue reading

อาชีวศึกษากับการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำสำหรับคนพิการ

#อาชีวศึกษากับการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำสำหรับคนพิการ #INCLUSIVE VOCATIONAL EDUCATION #การศึกษาพิเศษไทย จะก้าวไปต่ออย่างไร? สำนัก...

Continue reading

บริษัทสยามพิวรรธน์และคุณไชยยงค์ รัตนอังกูรผู้บริหารICON CRAFT ร่วมเปิดงาน “ดีไซน์พิเศษ สร้างสรรค์จากคนพิเศษ”

#Citizen of Love #Make by Beautiful People ICON CRAFT #Art Story by Autisticthai #ICON SIAM SIAM PIWAT ICON SIAM ONE SIAM โดยคุณชฎา...

Continue reading

เจนนี่ ปาหนัน นักแสดง พิธีกร จากรายการยอดฮิต เทยเที่ยวไทย แวะมาให้กำลังใจ กลุ่ม น้องๆ Art Story by Autisticthai

#เจนนี่ ปาหนัน @art story by autisticthai เจนนี่ ปาหนัน นักแสดง พิธีกร จากรายการยอดฮิต เทยเที่ยวไทย แวะมาให้กำลังใจ กลุ่ม น้องๆ Art St...

Continue reading