มูลนิธิออทิสติกไทย

Artstory by AutisticthaixFind Arts ศักยภาพของกลุ่มศิลปิน Art Story by Autisticthai”

#Artstory by AutisticthaixFind Arts
ผู้แทน ปปร บ้านเจริญกรุง 24 นำรายได้จากการจำหน่ายภาพวาดจากศิลปินชั้นครูและศิลปินออทิสติกร่วมสร้างสรรค์ ในโครงการ Find Arts หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจำนวน 202,300 บาท มอบแก่ ศิลปิน Art Story by Autisticthai ซึ่งเป็นเจ้าของผลงาน รวม 13 ชิ้นงาน และทุนสนับสนุนมูลนิธิออทิสติกไทย 50,000 บาท
ทั้งหมดถือเป็น การทดลองพัฒนา
Platform การนำผลงานศิลปะสู่การสร้างรายได้แนว”วิสาหกิจเพื่อสังคม “ เป็นทั้งบทเรียนแก่เยาวชนในการสร้างงานศิลปะเชิงพาณิชย์ และบทพิสูจน์ถึง “ศักยภาพของกลุ่มศิลปิน Art Story by Autisticthai”  คณะผู้แทน ปปร บ้านเจริญกรุง24 ประกอบด้วยคุณเกียรติภูมิ แสงศศิธร อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา คุณปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.กรุงเทพ คุณกรรณิการ์ เฉิน รองผู้

อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์ ตุณเนติรัด สังข์งาม กรรมการบริษัท บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคุณคุณากรณ์ สร้างศรีวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บจ.เจบีพี โซลูชั่น
สำหรับศิลปิน 10 ท่านได้แก่ อ อ.เสนีย์ แช่มเดช อ.ชลัช ฉวีสุข อ.กำศักดิ์ อติพิบูลย์สิน อ.โอภาส โชติพันธวานนท์ อ.อลงกรณ์ หล่อวัฒนา อ.ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์ อ.กุลเชษฐ์ ขาวไชยมหา อ.พระนาย เกษมถาวรศิลป์ อ.สุนิษา อัศวินรุ่งโรจน์ และ อ.วีวี่ ไวโอเล็ต พลฤทธิ์
มูลนิธิขอขอบคุณทุกท่าน ที่ช่วยให้ ศิลปิน Art Story by Autisticthai 13 คน เข้าสู่การประกอบอาชีพได้เต็มรูปแบบ ขอจารึกไว้เป็นเกียรติประวัติ ในวงการเด็กพิเศษ ประเทศไทย
#มูลนิธิออทิสติกไทย

#บริษัทออทิสติกไทยเพื่อสังคมจำกัด
25มีนาคม 2564

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *