มูลนิธิออทิสติกไทย

Art Story by Autisticthai (นักสร้างแรงบันดาลใจ)

#Art Story by Autisticthai
#นักสร้างแรงบันดาลใจ
##From therapy to Autisticthai Social Enterprise

       ณ มูลนิธิออทิสติกไทย แนวคิด From creative process of art Therapy to Productได้นำมาเป็นกระบวนการสำคัญ ในการพัฒนา ฟื้นฟู ส่งเสริม ทักษะการสื่อสาร จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ พฤติกรรม อารมณ์ ความรู้สึก ในความเป็นมนุษย์ Human Being ของเด็กเยาวชนออทิสติก ที่มีความต้องการจำเป็นที่ต้องช่วยเหลือเป็นพิเศษ Specialneeds Group และมูลนิธิได้พัฒนางานนี้ “จริงจัง ต่อเนื่อง “มากว่า 3 ปี อย่างเป็นรูปธรรม เกิด ศิลปิน Art Story by Autisticthai  ที่เป็น IDOL ในฐานะ “นักสร้างแรงบันดาลใจ” ที่สามารถ “ฟื้นฟู พัฒนาตนเอง สู่ความเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรี สร้างงาน สรรับรายได้ หลายคนเป็นที่พึ่งของครอบครัว จาก. “ภาระ กลายเป็น พลัง “จาก “จุดที่ค้นพบศักยภาพที่อยู่ภายใน ระเบิดออกมาอย่างไร้ขีดจำกัด”ที่สำคัญ ศิลปินกลุ่มนี้ ไม่ฉายเดี่ยว แต่ทำงานเป็นทีม หรือ Tact Team ของกลุ่ม Young Generation กลุ่มออทิสติกและกลุ่มพิเศษ ที่ถูกเรียกขานว่า “มีความแตกต่าง โดยเฉพาะในมุมที่เป็น จุดอ่อน หรือ Pain Point “แต่ ศิลปินกลุ่มนี้พยายามสร้างปรากฎการณ์ใหม่ ให้เกิดในสังคมไทย คือ การสร้าง ความแตกต่าง หรือ Make a Different ในสโลแกน It’s Okay To Be Different

   ปัจจุบัน Art story by Autisticthai  เป็นหน่วย UNITใน “บริษัทออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด” ที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อ สร้างทางเลือกด้านอาชีพ การมีงานทำ การศึกษา และการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความพิเศษ ด้วย Innovations ต่างๆ ที่ มูลนิธิออทิสติกไทย สั่งสมประสบการณ์”มา และเป็น วิสาหกิจเพื่อสังคม แห่งแรกในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ที่นำ “ศักยภาพที่แฝงเร้นอยู่ภายใน มาต่อยอดเพื่อคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกในวงกว้างระดับประเทศ”

   เชิญ Clip จากรายการ “เรื่องนี้มีอยู่ว่า “  we can do series ของช่อง TNN 16

https://youtu.be/yXVxPUZHl0U

#บริษัทออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด
#artstorybyautisticthai

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *