BN-สมาคม
BN
BN-สมาคม
BN
    มูลนิธิออทิสติกไทย เป็น องค์กรสาธารณประโยชน์ ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นองค์กรนิติบุคคลเอกชน ที่ดำเนินงานด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน บุคคลออทิสติก บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ บุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการหรือการเรียนรู้ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ข่าวสารจากมูลนิธิ

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร. มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

#พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร. มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มูลนิธิออทิสติกไทยโดยคณะบุคลากรแล...

Continue reading

ศึกษาดูงาน autisticthai Foundation จาก ภาควิชากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ศึกษาดูงาน autisticthai Foundation จาก ภาควิชากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย. กล่าวต้อนร...

Continue reading

ออทิสติก พัฒนาได้ ไร้ขีดจำกัด ไม่ต้องรอใครกดปุ่ม

#ออทิสติก พัฒนาได้ ไร้ขีดจำกัด ไม่ต้องรอใครกดปุ่ม” #Autisticthai Foundation ประสบการณ์ของมูลนิธิออทิสติกไทย และสมาคมผู้ปกครองบุคคลอ...

Continue reading

นักศึกษามาหวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆ ออทิสติก

  ในวันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  คณะครุศาสตร์  สาขาจิตวิทยาแนะแนวสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพ...

Continue reading

heart (1)

ร่วมบริจาค

โลโก้ art stor

สินค้าจากมูลนิธิ

gallery

ภาพกิจกรรม

chat

คุยกับอาจารย์