BN-สมาคม
BN
BN-สมาคม
BN
    มูลนิธิออทิสติกไทย เป็น องค์กรสาธารณประโยชน์ ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นองค์กรนิติบุคคลเอกชน ที่ดำเนินงานด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน บุคคลออทิสติก บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ บุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการหรือการเรียนรู้ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ข่าวสารจากมูลนิธิ

National Board Committee On Disabilities

#National Board Committee On Disabilities #สาระสำคัญ นโยบายคนพิการ ระดับชาติ  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการปร...

Continue reading

“สิ่งที่ดีที่สุด” ถ้อยคำนี้ ต้องการสื่อความหมายอะไร …หากชม คลิปวิดีโอ นี้ “สิ่งที่ดีที่สุด

#สิ่งที่ดีที่สุดพบได้ทุกวัน@ศูนย์อาชีพออทิสติกไทย #autisticthai foundation “สิ่งที่ดีที่สุด” ถ้อยคำนี้ ต้องการสื่อความหมายอะไร ...หาก...

Continue reading

ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน ณ วัดธารเกษม อำเภอ พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

#อนุโมทนาบุญ ครอบครัวจันทยานนท์ โดย อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ พลตรี นายแพทย์ดุสิต จันทยานนท์ อ.ฐิติรัตน์ จันทยานนท์ พลโท ศรีศักดิ์ โตเรือง...

Continue reading

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร. มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

#พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร. มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มูลนิธิออทิสติกไทยโดยคณะบุคลากรแล...

Continue reading

heart (1)

ร่วมบริจาค

โลโก้ art stor

สินค้าจากมูลนิธิ

gallery

ภาพกิจกรรม

chat

คุยกับอาจารย์