BN-สมาคม
BN
BN-สมาคม
BN
    มูลนิธิออทิสติกไทย เป็น องค์กรสาธารณประโยชน์ ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นองค์กรนิติบุคคลเอกชน ที่ดำเนินงานด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน บุคคลออทิสติก บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ บุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการหรือการเรียนรู้ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ข่าวสารจากมูลนิธิ

“สิ่งที่ดีที่สุด” ถ้อยคำนี้ ต้องการสื่อความหมายอะไร …หากชม คลิปวิดีโอ นี้ “สิ่งที่ดีที่สุด

#สิ่งที่ดีที่สุดพบได้ทุกวัน@ศูนย์อาชีพออทิสติกไทย #autisticthai foundation “สิ่งที่ดีที่สุด” ถ้อยคำนี้ ต้องการสื่อความหมายอะไร ...หาก...

Continue reading

ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน ณ วัดธารเกษม อำเภอ พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

#อนุโมทนาบุญ ครอบครัวจันทยานนท์ โดย อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ พลตรี นายแพทย์ดุสิต จันทยานนท์ อ.ฐิติรัตน์ จันทยานนท์ พลโท ศรีศักดิ์ โตเรือง...

Continue reading

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร. มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

#พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร. มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มูลนิธิออทิสติกไทยโดยคณะบุคลากรแล...

Continue reading

ศึกษาดูงาน autisticthai Foundation จาก ภาควิชากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ศึกษาดูงาน autisticthai Foundation จาก ภาควิชากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย. กล่าวต้อนร...

Continue reading

heart (1)

ร่วมบริจาค

โลโก้ art stor

สินค้าจากมูลนิธิ

gallery

ภาพกิจกรรม

chat

คุยกับอาจารย์