BN-สมาคม
BN
BN-สมาคม
BN
    มูลนิธิออทิสติกไทย เป็น องค์กรสาธารณประโยชน์ ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นองค์กรนิติบุคคลเอกชน ที่ดำเนินงานด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน บุคคลออทิสติก บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ บุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการหรือการเรียนรู้ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ข่าวสารจากมูลนิธิ

SE AUTISTICTHAI and PIM สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำโดย ดร. นัชชา เทียมพิทักษ์

   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำโดย ดร. นัชชา เทียมพิทักษ์ ผล.อธิการบดี ร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย สนับสนุนกลุ่มผู้ปกครองออทิสติกและเด...

Continue reading

รายการCUTEBOY Thailand และมูลนิธิออทิสติกไทย

รายการCUTEBOY Thailand และมูลนิธิออทิสติกไทย เชิญชวนแฟนคลับร่วมทำดีโดยบริจาคเพื่อนำเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์แทปเล็ทเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศั...

Continue reading

heart (1)

ร่วมบริจาค

โลโก้ art stor

สินค้าจากมูลนิธิ

gallery

ภาพกิจกรรม

chat

คุยกับอาจารย์