มูลนิธิออทิสติกไทย

เราทำความดีด้วยหัวใจ

เครือข่ายออทิสติกไทย
ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก 40 ชมรม ร่วมขับเคลื่อน ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก ตามแนวคิด “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ขอแสดงความขอบคุณ ผู้ปกครอง “จิตอาสา” ทุกท่าน ที่ นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม โปรแกรมต่างๆ จาก สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) และจากมูลนิธิออทิสติกไทย ไปจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ในพื้นที่ร่วมจำนวนกว่า 800 คน ทั้ง พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว Movement for Learning ทักษะชีวิต (lifeskill) การฝึกทักษะภาษาและการสื่อสารทั้งระบบภาพ ระบบApplication การปรับพฤติกรรมตามแนวทาง ABA การฝึกการช่วยเหลือตนเอง และการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ ความโดดเด่น ของ ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตออทิสติก Autisticthai Lifeskill Center คือ ทีมฝึก เป็นกลุ่ม ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นเด็กออทิสติก ครูอาสาสมัคร และสหวิชาชีพที่มาร่วมสนับสนุน เราทำงานนี้กันมา ตั้งแต่ปี 2545 จาก 1แห่ง ขยายเป็น 40แห่ง ทำให้เด็กๆได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษา ทั้งในโรงเรียน และนอกระบบ รวมถึงเตรียมทักษะอาชีพด้วย
สิ่งสำคัญ คือ พ่อแม่ทุกคนเป็นครู และผู้เชี่ยวชาญ Parents as a Teacher and Professioner
ขอบคุณ เพื่อนผู้ปกครองออทิสติกทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานเพื่อลูกหลานเรา และรู้จักแบ่งปัน
ออทิสติก เราทำงานเป็นทีม ทุกคนเป็น HERO ของสังคม เราจะเดินไปพร้อมๆกัน ขอบคุณภาพจากชมรมต่างๆ เช่น . กทม. นครพนม นครศรีธรรมราช ปราจีนบุรี ชลบุรี พิษณุโลก ตาก ถลาง ภูเก็ตและอีกหลายจังหวัดที่ทยอยรายงานผลมาที่lineงานอบรมขององค์กร
สุดท้าย ขอบคุณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *