มูลนิธิออทิสติกไทย

“เคียงบ่าเคียงไหล่” ศูนย์ฝึกอาชีพบุคคลออทิสติกไทย

ศูนย์อาชีพออทิสติกไทย มูลนิธิออทิสติกไทย จัดการศึกษานอกระบบ แบบ ผสมผสาน ที่มุ่งเป้าสู่การมีงานทำ ตามแนวคิด Work Based Education ด้วยกระบวนวิธี Work-Base Learning (WBL)
กว่า 10 ปี ที่ ศูนย์อาชีพออทิสติกไทย ซึ่งเป็นหน่วยฝึกอาชีพของมูลนิธิออทิสติกไทย แห่งแรกในประเทศไทยสำหรับบุคคลออทิสติก ที่พัฒนากรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ มุ่งเน้น การเรียนรู้ผ่านการ
ปฎิบัติจริง Learning by Doing สอดคล้องกับลีลาหรือสไตล์การเรียนรู้ของกลุ่มเด็กพิเศษ ที่เรียนรู้ได้ดีผ่านการมอง หรือ Virtual Strategies ศูนย์อาชีพออทิสติกไทย จึงออกแบบกิจกรรมให้ทุกคนได้ปฎิบัติจริง ทดลองทำงานจริง ทั้งในสถานที่ฝึกนอกสถานที่ฝึก และในสถานประกอบการ
หลักสูตรการเรียนรู้ ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของแต่ละคนโดยมีการวางแผนการฝึกที่เรียกว่า IPE หรือ Individual Plan for Employment ที่ฝึกทั้ง ทักษะการทำงาน Hard Skills และทักษะสมรรถนะ ทางสังคมในการทำงาน (Social Completency Programs) ที่ถือว่าเป็น Solf Skill ที่สำคัญสำหรับทุกคนที่จะเข้าทำงานหรือประกอบอาชีพ ซึ่งมูลนิธิออทิสติกไทย เป็นองค์กรด้านคนพิการองค์กรแรกที่นำ Social Completency Programs มาใช้และวิจัยให้เหมาะกับบริบทสังคมไทย ทั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิออทิสติกไทยกับองค์กรในต่างประเทศ
นอกจากนั้น จุดเด่นของ หลักสูตร คือ หลายกลุ่มวิชาเป็นความร่วมมือกับสถานประกอบการและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนั้น ผู้ผ่านการฝึก จึงนำไปใช้สมัครงานในสถานประกอบการได้ และยังมีหลักสูตรการประกอบอาชีพอิสระ เช่น กลุ่มศิลปินอิสระ Art Story by Autisticthai หรือ ร้านกาแฟ For All Coffee ซึ่งเตรียมขยายไปยังชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ซึ่งมีความตั้งใจจะส่งเสริมอาชีพ ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ปี 2563มูลนิธิออทิสติกไทย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) จัดอบรมกลุ่มอาชีพอิสระทั่วประเทศกว่า 40กลุ่ม
เชิญชม สาระจากรายการ “เคียงบ่าเคียงไหล่”ตอน : ศูนย์ฝึกอาชีพบุคคลออทิสติกไทย

#SE AUTISTICTHAI
#เคียงบ่าเคียงไหล่
#ศูนย์อาชีพออทิสติกไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *