มูลนิธิออทิสติกไทย

อาชีวศึกษากับการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำสำหรับคนพิการ

#อาชีวศึกษากับการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำสำหรับคนพิการ
#INCLUSIVE VOCATIONAL EDUCATION
#การศึกษาพิเศษไทย จะก้าวไปต่ออย่างไร?
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. โดยศูนย์พัฒนาส่งเสริม และประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม จัดกิจกรรมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ ที่หัวหินแกรนด์. เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม พ.ศ.2562
อ.ปราโมทย์ ธรรมสโรช เลขานุการสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ผ.อ.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน เพื่อนำข้อคิดเห็นเป็นแนวทางพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการต่อไป
อ.ปราโมทย์ ได้นำเสนอข้อมูลใน groupline สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) สรุปประเด็น ข้อเท็จจริงบางด้านที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบการอาชีวศึกษาดังนี้
1. สถานศึกษาสังกัด สอศ. มีการจัดตั้ง ศูนย์บริการนักศึกษาพิเศษ หรือ DSSในหลายสถาบัน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถาบันที่มีนักศึกษาพิการเรียนร่วม แต่ยังไม่ครอบคุลมทั้ง 200 กว่าสถานศึกษาที่สนใจจะจัดการเรียนรวมระดับอาชีวศึกษา
2. สถานศึกษาสังกัด สอศ ต้องการการสนับสนุนอัตรากำลังด้านครูท่ีมีความการศึกษาพิเศษ เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
3.การจัดการศึกษาพิเศษ ของประเทศ ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด การอบรมครู หลักสูตรระยะสั้น เพื่อรับเงินเพิ่มวุฒิ เดือนละ2500บาท เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพราะอัตราครูไม่ได้เพิ่มขึ้น เพียงให้ครูที่มีอยู่สอนเด็กพิการเพิ่มเท่านั้น. จึงควรจะเปิดอัตราเฉพาะสำหรับการศึกษาพิเศษในระบบ เพื่อให้มีครูที่ปฎิบัติหน้าที่โดยตรงในสถานศึกษา
4.การกำหนดให้มีตำแหน่งเพิ่มให้ศูนย์การศึกษา เพียงทางเดียว ไม่ได้แก้ปัญหาเรียนรวม. ศูนย์การศึกษาพิเศษควรเปลี่ยนบทเป็นฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้ และนวตกรรมต่างๆ
5.การบรรจุครูพี่เลี้ยงทั่วประเทศกว่า 2000อัตรา ไม่มีความต่อเนื่อง พองบประมาณโครงการจบ ก็ไม่มีการจ้างงานครูเหล่านี้ต่อเกิดปัญหาซ้ำซ้อน
นับเป็นความท้าทาย ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านปัจจุบัน ที่ควรนำประเด็นเหล่านี้ ไปพัฒนาให้ถูกจุด
สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ขอเชิญชวนเครือข่ายผู้ปกครองทั่วประเทศ เคลื่อนไหวเรื่องนี้ร่วมกัน โดยสมาคมจะจัดประชุมภาคี และออกจดหมายเปิดผนึก ถึง กระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *