ภาพกิจกรรมมูลนิธิ, มูลนิธิออทิสติกไทย

#สานต่อและขับเคลื่อนข้อมติงานเพื่อคนพิการในกรุงเทพมหานคร ทีมกรุงเทพมหานคร นำโดยนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานคร นาย ขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กรุงเทพมหานคร นางอนุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน เยี่ยมชม ศูนย์ IREACH CENTER และ Digital Comunity Center บางพรม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิออทิสติกไทยกับกระทรวงDEs

.3fafbaba6997189e60286391185ec9b1{position:absolute;right:9719px;}

:Mini Conference on PWDs
ทีม nizoral psoriasis reviewsกรุงเทพมหานคร นำโดยนายสกลธี triphala weight loss studies ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพ
มหานคร นาย ขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กรุงเทพมหานคร นางอนุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน เยี่ยมชม ศูนย์ citalopram 10mg high IREACH CENTER และ Digital Comunity Center viagra soft tabs 100mg pills บางพรม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิออทิสติกไทยกับกระทรวงDEs
อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย อ.ปราโมทย์ ธรรมสโรช อุปนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) น.ส.กิจจาพร ชื่นบุญ กรรมการบริหารสมาคมสภาคนพิการ กรุงเทพมหานคร ร่วมหารือต่อเนื่องประเด็นการจัางงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการตามที่ได้ประกาศรับลงทะเบียนไว้ ซึ่งขณะนี้มีคนพิการลงข้อมูลแบบสำรวจความต้องการสนับสนุนการมีงานทำกว่า 700 คน
ซึ่งที่ประชุมหารือ มีข้อสรุปสำคัญ ได้แก่
1.มอบหมายสำนักพัฒนาสังคม เป็นจุดประสานงานในภาคส่วนของกรุงเทพมหานคร และมอบผู้แทนองค์กรคนพิการผู้แทนในคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรุงเทพ
มหานคร เป็นภาคี
2.ประเด็นการส่งเสริมอาชีพคนพิการ แบ่งเป็น2ภารกิจ 1.การจ้างงานคนพิการในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพ
มหานคร เบื้องต้น จำนวน100คน ให้จัดทำฐานข้อมูลด้าน watch viagra work คุณวุฒิ ความสามารถ ลักษณะงานที่ทำ ถิ่นที่พักอาศัย โดยมอบสำนักพัฒนาสังคมและสภาคนพิการฯจัดทำฐานข้อมูล และประชุมหารือกับคนพิการที่แจ้งความจำนงค์ไว้
3. ปลัดกรุงเทพมหานคร จะประสานสำนักการศึกษา ว่า สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร แห่งใด มีตำแหน่งงานว่าง จะนำมาสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ได้อีกจำนวนเท่าใด และหากคนพิการจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน ให้นำต้นแบบ ศูนย์ citalopram 10mg high IREACH มูลนิธิออทิสติกไทย ไปขยายผล oxycodone no prescription ในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครโดย มอบ สำนักพัฒนาสังคมและมูลนิธิออทิสติกไทยหรือร่วมกันดำเนินงาน
4.กรณีที่คนพิการจะประกอบอาชีพอิสระ และอาจต้องมีการ UpSkill ReSkill มอบสำนักพัฒนาสังคม ประสานมูลนิธิออทิสติกไทยและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมวางแผนพัฒนาหลักสูตร โดยมีศูนย์ citalopram 10mg highฝึกอาชีพ กทม. สนับสนุน และอาจทำต้นแบบนำร่อง พร้อมเตรียมแผนสนับสนุนด้านทุน ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งกรุงเทพมหานครมี”ทุน”สนับสนุนเพื่อเริ่มต้นกิจการระดับหนึ่งและอาจช่วยให้คนพิการเข้าถึงแหล่งทุนด้านคนพิการ เช่น กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งยังมีคนพิการในกรุงเทพมหานครยื่นกู้จำนวนเฉลี่ยปีละประมาณ 800 ราย ถือว่ามีจำนวนน้อยหากเทียบกับประชากรคนพิการที่มี ซึ่งบางรายต้องการการสนับสนุนเรื่องการวางแผนประกอบกิจการ ช่องทางการจำหน่ายทั้งOnline Offline รวมถึงเรื่องผู้ค้ำประกัน มอบสำนักพัฒนาสังคมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและหารือภาคธุรกิจเอกชนมาให้การปรึกษาแนะนำ
5.การร่วมกับองค์กรคนพิการ พัฒนาPlatForm จำหน่ายสินค้ากับต่างประเทศ cephalexin for acne side effects รูปแบบ Cross Border E-commerce ซึ่งจะเปิดช่องทางให้คนพิการและสินค้าชุมชน Bangkok Brand ส่งออกจำหน่ายต่างประทศผ่านระบบOnline มอบกองการต่างประเทศ สำนักพัฒนสังคมและสภาคนพิการฯหารือแนวทางการจัดทำบันทึกความร่วมมือต่อกัน online pharmacy using paypal และเชื่อมต่อกับสถานฑูตหรือ องค์กรที่ดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
6.อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ได้หารือเรื่อง การสนับสนุนให้เด็กพิการได้รับการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย ในศูนย์ citalopram 10mg highพัฒนาเด็กเล็กว่า 200 แห่ง สังกัดกรุงเทพ
มหานคร และการศึกษาขั้นพื้นฐาน mail order viagra ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 436 แห่ง โดยเสนอ”การทำบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการในพื้นที่กรุงเทพ
มหานคร “ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบหมายคณะทำงานด้านการศึกษาหารือกับเครือข่ายคนพิการในกรุงเทพมหานครต่อไป
7.โอกาสนี้ มูลนิธิออทิสติกไทย ได้มอบชุดสื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาการแก่กรุงเทพมหานคร จำนวน 200 ชุด จำนวนสื่อกว่า 1,000 รายการ แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อมอบให้เด็กๆในศูนย์ citalopram 10mg highพัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรุงเทพ
มหานครต่อไป
ทั้ง 6 ประเด็น มีการจัดทำ Timeline ไว้ในเบื้องต้น เพื่อให้สามารถ”ขับเคลื่อนงาน”ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
ขอบคุณ ทีม nizoral psoriasis reviews คณะผู้บริหาร กทม.ที่มาเยี่ยมชมและปรึกษาหารือกัน
จะมีผู้แทนสมาคมตามประเภทความพิการ โทรศัพท์หารือกับคนพิการทั้ง700 คนในรายละเอียดต่อไป และจะนัดประชุมกลุ่มย่อยกับพี่น้องคนพิการด้วยผ่านระบบ erythromycin ethylsuccinate and acetyl sulfisoxazole suspension Online ด้วย
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย
นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
6พ.ย.2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *