ภาพกิจกรรมมูลนิธิ, มูลนิธิออทิสติกไทย

#สร้างความยั่งยืนด้านอาชีพและการทำงานบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

#KhunPoom@Autisticthai
คณะกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม นำโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ดร.สุดา สุขอ่ำ และคณะ จัดประชุมคณะกรรมการ
มูลนิธิคุณพุ่ม ณ มูลนิธิออทิสติกไทย มี อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ในฐานะกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม และประธานมูลนิธิออทิสติกไทย พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิออทิสติกไทย ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมหารือ โดย ดร. สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษา ดร.ทิตา ดวงสวัสดิ์ จาก สอศ ดร.สมพร หวานเสร็จ จาก ศูนย์การศึกาพิเศษส่วนกลาง ร่วมประชุมด้วย
ประเด็นที่เป็นวาระงานคือ “การยกระดับศูนย์การเรียนเพื่อการทำงาน มูลนิธิคุณพุ่ม”ใน 8แห่งในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ให้ทำงานร่วมมือกับ ภาคอาชีวศึกษาและมูลนิธิออทิสติกไทย ที่มีต้นแบบ “ ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ “ซึ่งร่วมมือกับภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ช่วยให้บุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ที่ยั่งยืน
คณะกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม มอบหมายให้ คณะกรรมการที่มีความชำนาญในแต่ละด้าน สรุปกรอบ แผนงาน และกิจกรรมที่ดำเนินงานร่วมกัน ทั้งด้านหลักสูตร กระบวนการจัดการฝึกอาชีพและเตรียมความพร้อม การสำรวจสถานะของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึก การมุ่งเป้ากลุ่มอาชีพที่จะฝึก ทั้งด้านงานสำนักงาน งานเทคโนโลยี งานอาชีพในครอบครัวและชุมชน งานที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประสงค์จะจ้างงานคนพิการ และจะนำข้อมูลไปจัดประชุมหารือทั้งในระบบทางไกล และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่ง มูลนิธิคุณพุ่ม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมูลนิธิออทิสติกไทย จะร่วมกันขับเคลื่อนตามแผนงานที่กำหนด
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
กรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม
ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย
พ.ย.2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *