มูลนิธิออทิสติกไทย

สมัชชาคนพิการแห่งชาติ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

#National Assembly for Thai Persons with Disability
#สมัชชาคนพิการแห่งชาติ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
9-11 สิงหาคม2562 อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ . ในฐานะ เลขาธิการ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ได้มาร่วมปฎิบัติงานพร้อมกับคณะกรรมการบริหารสภาคนพิการฯ โดยคุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล เป็นประธานสภาฯ นายกสมาคมคนพิการระดับชาติ ทุกสมาคม และผู้นำคนพิการมากันครบถ้วน ทั้ง สว มณเฑียร บุญจันทร์ ศ.วิริยะ นามศิริพงษ์พันธ์ุ  บทบาทหน้าที่ ผม ได้รับมอบหมาย คือ ดำเนินการรับฟังและระดมความคิดเห็น เวทีเสวนา  เพื่อจัดทำ ข้อเสนอสมัชชาคนพิการแห่งชาติ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง. ตลอด 3วัน ติดกัน ป้าอึ่ง เครือข่ายออทิสติกกาฬสินธิ ถามว่า “อาจารย์เหนื่อยมั่ยคะ ผมตอบว่าไม่เคยเหนื่อยเลยครับ.” เพราะสิ่งที่เราทำ จะมีผลต่อคนพิการทั้งประเทศกว่า 2ล้านคน นโยบายที่เราร่วมคิดและนำเสนอรัฐบาลและหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ทำให้เกิดผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ. เราไม่เรียกร้องแต่เราทำงานอย่างมีส่วนร่วม คิดสร้างสรรค์ คิดต่อยอด. การระดมความคิดจากแกนนำความพิการทุกประเภทกว่า 500ท่าน เป็นความท้าทายสำหรับพวกเรา ที่ได้ทั้งแลกเปลี่ยน ทั้งเรียนรู้ ทั้งชี้แนะ จนทุกคนตกผลึกหลอมรวมความคิดเดียวกันวันนี้ เป็นการประชุมสมัชชา และขอมติข้อเสนอสมัชชาคนพิการแห่งชาติ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ดังนี้
จำนวน 5 ประเด็น ได้แก่
1. การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิ สวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
2. การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมุลด้านคนพิการ(BigData)
3. การพัฒนามาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการและส่งเสริมการทำงานและอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ
4. การยกระดับบทบาทหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและทั่วไป
5. การสร้างเจตคติที่ดีของสังคมที่มีต่อคนพิการ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *