ภาพกิจกรรมมูลนิธิ, มูลนิธิออทิสติกไทย

#ศูนย์พักคอยสำหรับคนพิการ:Community Isolation

ศูนย์พักคอยสำหรับคนพิการ ต้องใช้ความร่วมมือหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานด้านสาธารณสุข เช่น สถานพยาบาล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ/เขต หน่วยงานด้านปกครอง เช่น จังหวัด/เขต/อำเภอ หน่วยงานด้านสังคม เช่นกระทรวงหรือองค์กรภาคประชาสังคม เช่นสมาคมหรือมูลนิธิ
ครั้งนี้ องค์กรคนพิการ ตระหนักและเห็นว่า พลังความร่วมมือของทุกหน่วยงานมีความสำคัญ จะขาดความร่วมมือจากหน่วยงานใดหน่วยหนึ่งก็จะไม่สามารถจัดตั้งได้ ทุกอย่างเป็นผลงานร่วมกันเพื่อช่วยSave
คนพิการและครอบครัวจากภัยโควิด
ตอนนี้ เตรียมจัดศูนย์พักคอยสำหรับคนพิการในเขตกรุงเทพ 4 แห่ง ชัดเจนแล้ว2 แห่ง อีก 2 แห่ง ต้องรอการประเมินความพร้อมด้านความปลอดภัยต่างๆ
ต้องขอบคุณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรุงเทพมหานคร สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 13 สถานพยาบาลที่ร่วมโครงการ ขณะนี้มี 2 หน่วย คือ รพ.รามาธิบดี และสถาบันราชานุกูล ที่รับเป็นต้นทางและหน่วยจัด ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ และ ณ สถาบันราชานุกูล เดิมจะจัดที่โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ แต่ต้องปรับปรุงสถานที่หลายด้าน จึงจัดการสถานศึกษาแห่งใหม่ และวันนี้(2 สค)ล่าสุด ศูนย์ APCD ก็ยินดีร่วมจัดเป็นศูนย์พักคอย แต่ต้องการประเมินจากหน่วยงานทางการแพทย์
คาดว่า สัปดาห์ที่สองของเดือนสิงหาคม คงจัดได้อย่างน้อย 2 แห่ง สมาคมคนพิการแต่ละประเภท คงต้องช่วยกันสนับสนุนการทำงาน ช่วงนี้จึงต้องประชุมออนไลน์กันตลอดเพื่อหาข้อสรุป
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
2ส.ค.2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *