สนใจบริจาคสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิ

การสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิ

บริจาค  ทางธนาณัติ/ เช็คขีดคร่อม/ ดร๊าฟ

โดยสั่งจ่ายในนาม“มูลนิธิออทิสติกไทย”

บริจาค ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพจำกัด   สาขา สามแยกไฟฉาย

ในนาม  “มูลนิธิออทิสติกไทย”  หมายเลขบัญชี 159-403566-7
ประเภทบัญชี  เงินฝากสะสมทรัพย์

  1. การบริจาค สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามกรมสรรพากร ในหมวด รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้  ดาวน์โหลดรายชื่อ อยู่ลำดับที่ 127  ศูนย์อาชีพออทิสติกไทย (มูลนิธิออทิสติกไทย)