มูลนิธิออทิสติกไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาสั่งการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ

#รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาสั่งการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
#ขอบคุณ รัฐมนตรีที่สั่งการ
17 ก.พ. 2563 รมว ศธ สั่งการ ให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก้ไขข้อขัดข้องการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามข้อเสนอของสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ลง11 ก.พ. 2563 และมอบหมายให้สพฐ แจ้งผลการดำเนินต่อสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)โดยตรงสาระสำคัญ คือ การจัดการเรียนรวม ในโรงเรียนสังกัด สพฐ และศูนย์กศน.ที่จัดการศึกษานอกระบบ ที่รับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนร่วม หลายแห่ง ไม่มีอัตราครูการศึกษาพิเศษ ครู หรือพี่เลี้ยง ทำให้ผู้ปกครองต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างครูให้กับโรงเรียน ซึ่งเป็นภาระเกินควร รวมถึงการขาดระเบียบรองรับการจัดการเรียนรวมและการจัดห้องเรียนคู่ขนาน ซึ่งมีการยกร่างไว้กว่า 6 เดือน แต่ไม่มีการประกาศใช้ นับเป็นความล่าช้าอย่างมาก สมาคมขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ)ที่ได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และหวังว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าวโดยเร็ว เป็นไปตามหลักการ “การศึกษาสำหรับปวงชน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” สอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

    

คำสั่ง                           จดหมาย     

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *