มูลนิธิออทิสติกไทย

มูลนิธิออทิสติกไทย-สสส.-พม -กลุ่มทรู จับมือเปิด”บ้านส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษในชุมชน

มูลนิธิออทิสติกไทย-สสส.-พม -กลุ่มทรู จับมือเปิด”บ้านส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษในชุมชน
นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นางวรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส และนายประพาสพงศ์ มากนวล รองผอ.ฝ่ายกิจการองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู ร่วมมอบสื่อเพิ่มทักษะสื่อสารให้ “เด็กออทิสติก” พร้อมสื่อฝึกทักษะ และชุดการสอนสุขภาวะ ให้เครือข่ายบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 4,800 ชุด ทั่วประเทศ พร้อมเปิดบ้านส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ หนุนความสามารถทางศิลปะ-ไอที
นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย กล่าวว่า มูลนิธิฯ ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ สสส จัดทำโปรแกรม “บ้านส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกในชุมชน” โดยจัดทำสื่อการสอน “การสื่อสารทางเลือก หรือ AAC” ที่นิยมใช้ในต่างประเทศ โดยเป็นสื่อการสอนบัตรภาพ บัตรคำ ร่วมกับการใช้แอปพลิเคชัน และสื่อฝึกทักษะการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย สื่อด้านศิลปะ ที่ออกแบบโดยศิลปิน Art Story by Autisticthai พร้อมคลิปวิดิโอการฝึก ผ่านระบบ True V WORLD โดยมุ่งเน้นให้เด็กได้รับการฝึกทักษะที่บ้านและชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของพ่อแม่และครอบครัว
นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวชื่นชม ความร่วมมือของกลุ่มผู้ปกครองบุคคลออทิสติกที่มีจิตอาสาช่วยเด็กออทิสติก และจัด”บ้านส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกในชุมชน” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงและกรม และพร้อมสนับสนุนและเป็นกำลังใจ
นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่า สสส.ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒฯสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดทำคลิปวิดีโอการสอนกิจกรรมการสื่อสารทางเลือก(Augmentative Alternative Communication-AAC) เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนำมาใช้ฝึก “ทักษะการสื่อสาร” ด้วยตนเอง ทำให้เด็กมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดค่าใช้จ่ายครอบครัวในการนำลูกไปรับบริการในศูนย์ฝึกต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ และสุขภาพของกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ รวมไปถึงครอบครัวของคนพิการทั่วประเทศ จึงจัดทำชุดสื่อ visual strategies การใช้รูปภาพช่วยในการสื่อสารของเด็กออทิสติก ในการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการใส่หน้ากากอนามัย เพื่อส่งต่อให้กับสมาชิกเครือข่ายบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั่วประเทศ จำนวน 4,800 ชุด ในการส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกและเด็กพิเศษ ในเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกในชุมชนทั่วประเทศ นอกจากนี้ สสส.ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและผู้ปกครอง ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างอาชีพที่ใช้เทคโนโลยีสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามหลักการของ Universal Design Learning (UDL) มีคู่มือแนวทางการฝึก

อาชีพด้านเทคโนโลยีสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 4 เรื่อง ได้แก่ สติ๊กเกอร์ไลน์ เวบไซต์ ถ่ายภาพ และภาพยนตร์สั้น และเพิ่มโอกาสการมีอาชีพและรายได้ โดยส่งเสริมนวัตกรรมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมอีกด้วย รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมเพื่อการมีงานทำของบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และเสริมศักยภาพเครือข่าย อาทิ พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการมีงานทำ ฝึกทักษะทางสังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ปกครองของเด็กออทิสติก สนับสนุนทางเลือกในการประกอบอาชีพและพัฒนาบุคคลที่มีความจำเป็นพิเศษ เช่น ร่วมโครงการจ้างงานหรือประกอบอาชีพอิสระ
นายประพาสพงศ์ มากนวล รองผอ.ฝ่ายกิจการองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู กล่าวว่า กลุ่มบริษัททรูได้สนับสนุนให้เด็ก เยาวชนออทิสติกและครอบครัว โดยร่วมจัดทำ แอปพลิเคชั่นและ ให้เรียนรู้ผ่าน แพลตฟอร์ม TRUE WE WORLD ซึ่ง มี สองส่วน คือ TRUE VROOM เป็นห้องเรียนออนไลน์ ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกได้พูดคุย สนทนาทางไกล และสามารถนำContent ต่างๆใส่ในแพลตฟอร์มดังกล่าว นอกจากนั้น ยังมี TRUE V LEARN ซึ่งมีบทเรียนช่วยสอนมากมาย และทรูยังจัดชุดอินเตอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวด้วย

สำหรับภายในงานมีการจัดกิจกรรมสาธิตการใช้สื่อสำหรับบุคคลออทิสติก เช่น ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การสื่อสารทางเลือก(AAC) ศิลปะการส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก ร้านกาแฟในโครงการ For All CoFFee และร้าน Art story ธุรกิจเพื่อสังคมของกลุ่มเด็กพิเศษ และบุคคลออทิสติก ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือของน้องๆ กลุ่มเด็กพิเศษ ทั้งกระเป๋า เสื้อ หมวกและอื่นๆ
มูลนิธิออทิสติกไทย รายงาน
24 ก.ค.2563

   

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *