ภาพกิจกรรมมูลนิธิ, มูลนิธิออทิสติกไทย

#มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก

#มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ มอบทุนแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการที่ขาดโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วประเทศ รวม 10,633 ทุน มีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ทุกจังหวัด เป็นหน่วยคัดเลือก
ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึงกันยายน 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ได้จัดกิจกรรมมอบทุน และวันนี้ 1 กันยายน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ได้จัดการมอบทุน โดยมีเด็กที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับทุนในกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563 รวม 1,117 ทุน มีผู้แทนมารับมอบทุน 135 คนพร้อมเปิด สายด่วน 1718 รับเรื่องอำนวยความสะดวกและประสานงานสถานที่เรียนสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในข่วงวัน เวลาราชการ
ขอบคุณ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองประธานกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม อ.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ กรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม อ.ปราโมทย์ ธรรมสโรช ประธานฝ่ายการศึกษา สภาคนพิการฯ ที่มาร่วมงาน และร่วมเปิดสายด่วน 1718
ขอบคุณ ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ และทีมงานทุกคนที่ประสานและดูแลกิจกรรมเป็นอย่างดี
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา “ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *