มูลนิธิออทิสติกไทย

มติสมัชชาคนพิการระดับชาติ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ

         19 ส.ค. 62 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. รับข้อเสนอมติสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ จากตัวแทนสภาคนพิการทุกประเภท พร้อมเร่งขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามข้อเสนอ ทั้ง 5 ข้อ นำไปจัดทำนโยบายงานด้านคนพิการของกระทรวง โดยจัดกลุ่มเป็น ข้อเสนอที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯดำเนินการได้โดยทันที เช่น การปรับระบบสวัสดิการกลุ่ม”ผู้ช่วยคนพิการ” การจัดระบบอาสาสมัครด้านคนพิการ การสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด และเรื่องที่มีงบประมาณที่พอจะสรรได้อยู่แล้ว กลุ่มข้อเสนอที่กระทรวงฯต้องร่วมมือกับกระทรวงอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะจัดเตรียมทำWorkshop ร่วมกัน และเสนอให้รัฐบาลสั่งการ และกลุ่มที่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติม จะจัดเตรียมแผนนำเสนอสำนักงบประมาณต่อไป
ประเด็นในการจัดสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 5 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 การเข้าถึงและใช้ประโยชน์สิทธิ สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ (Big Data)
ประเด็นที่ 3 การพัฒนามาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการ และส่งเสริมการทำงานและอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ
ประเด็นที่ 4 การยกระดับบทบาทหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและทั่วไป

ประเด็นที่ 5 การสร้างเจตคติที่ดีของสังคมที่มีต่อคนพิการ
ระหว่างที่ร่วมงาน รัฐมนตรี ได้สนทนากับตัวแทนกลุ่มคนพิการที่มีภาวะความพิการรุนแรง จนได้รับทราบ ความต้องการในการปรับปรุงระบบผู้ช่วยคนพิการ และออกได้ออกชมบูธคนพิการที่จัดแสดงในงาน และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Art Story by Autistic ด้วย ช่วงเช้าของงาน มีการเสวนา หัวข้อ WE DID โดยมีวิทยา
กรได้แก่ นายบุญเฑียร บุญตัน สว.คนพิการ. นางธนภรณ์ พรหมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คุณนก พรชำนิ ศิลปินและผู้บริหาร Lifeis วิสาหกิจเพื่อสังคม. ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คุณพรรณีภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนัก 9 สสส. ดำเนินรายการโดย อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์. เลขาธิการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
สาระสำคัญของการเสวนา คือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละองค์กร ที่มีความเชื่อพื้นฐานที่คล้ายกัน ตั้งแต่เชื่อในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นหลักการสากลระดับนานาชาติ และแต่ละหน่วยงานได้นำมาเป็นเข็มทิศในการกำหนดงานหรือโครงการต่างๆ เช่นกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. นำมากำหนดเป็นFLag Shipในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ในทุกด้าน DEPA นำเทคโนโลยีดิจิตัล และ IOT Internet of Thing มาส่งเสริมอาชีพเกษตร และพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพในชุมชน ซึ่งนำมาใช้กับงานคนพิการได้ สสส สนับสนุนงานวิชาการ งานระบบ เช่น การจ้างงานในชุมชน การปรับสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการในชุมชนต้นแบบ การสร้างapplication ให้คนตาบอดดูและฟังเสียงภาพยนตร์ไ้เป็นต้น ส่วนคุณนภ พรชำนิ. นำบทบาทของศิลปินส่งมอบ ความรักจากจักรวาลแก่ทุกคนที่อยู่ร่วมกัน พร้อมเตรียมแผนร่วมมือกับเครือข่าย
ชูศักดิ์ จันทยานนท์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *