คุณสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ท่านอธิบดี กล่าวว่า นโยบายกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เน้นการคิดเชิงบวก การเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

อ่านต่อ..