ภาพกิจกรรมมูลนิธิ, มูลนิธิออทิสติกไทย

นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24) สถาบันพระปกเกล้า เยี่ยมชมและเตรียมจัดทำโครงการวิชาการ “การศึกษา

#ปปร 24 สถาบันพระปกเกล้า
xArtstorybyautisticthai
นักบริหารระดับสูงที่ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24) สถาบันพระปกเกล้า เยี่ยมชมและเตรียมจัดทำโครงการวิชาการ “การศึกษาแนวทางยกระดับการเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติกโดยกระบวนงานด้านศิลปะ” โดยร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย บริษัทออทิสติกไทยวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดSE AUTISTICTHAI
และศิลปินระดับประเทศจำนวน 4. ท่าน ทำงานคู่กับศิลปินออทิสติก Art Story by Autisticthai โดยมี อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ อ.ยงค์ สุไลมาณ อ.สุขาดา สาครเสถียร เป็นคณะที่ปรึกษา กำหนดกิจกรรมหลัก คือการพัฒนาแผนการเรียนรู้ด้านศิลปะที่เน้นศักยภาพของศิลปินแต่ละบุคคล ทดลองใช้แผนการเรียนรู้ ประเมินผลผลิต ปรับปรุงคุณภาพ ยกระดับแบรนด์ การตลาดและเตรียมจัดนิทรรศการในต้นปี 2564 พร้อมขยายผลในระดับชุมชนในปี 2564 เป็นต้นไป
คณะนักบริหารที่ศึกษาในหลักสูตรและร่วมกิจกรรมวิชาการครั้งนี้ อาทิเช่น
คุณปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร คุณกรรณิการ์ เฉิน รองผู้อํานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คุณกรัณย์ สุทธารมณ์ กรรมการ บจ. ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) คุณเกียรติภูมิ แสงศศิธร รองอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี เป็นต้น
ขอบคุณ ปปร24 วปอ ทุกท่าน ที่ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน
ต.ค.2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *