มูลนิธิออทิสติกไทย

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดงาน Share for Child เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้อง ครั้งที่ 1 เพื่อบุคคลออทิสติก และเด็กพิการ

เวลา 17.33 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดงาน Share for Child เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้อง ครั้งที่ 1 ซึ่งมูลนิธิคุณพุ่ม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณพุ่ม เจนเซ่น และเผยแพร่กิจกรรมของมูลนิธิคุณพุ่ม ให้สังคมรับรู้ และยอมรับบุคคลออทิสติก และเด็กพิการ เพื่อให้มีโอกาสมากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมการเดินของเด็กออทิสติก, กิจกรรมการวิ่ง Fun Run ระยะทาง 4 กิโลเมตร 400 เมตร และกิจกรรมการปั่นจักรยาน Fun Bike ระยะทาง 11 กิโลเมตร

ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ ผลการดำเนินงานของมูลนิธิคุณพุ่ม ซึ่งเน้นดำเนินงานจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ มีศูนย์การเรียนสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเพื่อฝึกทักษะ ด้านการทำงานแก่บุคคลออทิสติก และประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อการสร้างงานที่มั่นคง และได้ขยายผลจัดตั้งศูนย์การเรียนสำหรับบุคคลออทิสติกในโรงเรียนตามภูมิภาค เพื่อเป็นเครือข่าย รวม 7 แห่ง, ผลิตภัณฑ์จากฝีมือของบุคคลออทิสติก เช่น น้ำยาล้างจานใบย่านาง ซึ่งได้นำไปจำหน่ายที่ร้านภัทรพัฒน์ และได้ฝึกอาชีพที่หลากหลายตามความสนใจ ทั้งนี้ ทรงห่วงใยการประกอบอาชีพของบุคคลออทิสติกที่มีอายุมาก ซึ่งมูลนิธิคุณพุ่ม จะหาแนวทางการดำเนินงานสนองพระดำริต่อไป

จากนั้น ทรงออกกำลังกายประกอบ ร่วมกับ เยาวชนต้นแบบ เก่ง และดี ทู บี นัมเบอร์วัน ไอดอล, ผู้เข้าร่วมงาน และบุคคลออทิสติก รวมทั้ง ทรงจักรยาน ด้วย ทั้งนี้ตลอด 14 ปี แห่งการก่อตั้งมูลนิธิฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้พระราชทานทุนมูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็ก และเยาวชนพิการ ที่ครอบครัวยากจน และขาดโอกาสทั่วประเทศ ปีการศึกษาละ 10,633 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

     

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *