ภาพกิจกรรมมูลนิธิ, มูลนิธิออทิสติกไทย

ค่ายภาคเหนือ #เครือข่ายครอบครัวออทิสติกเข้มแข็ง

#Autisticthai Family Camp @Tak
ขอบคุณ ผู้นำชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกภาคเหนือ ทั้ง 12 ท่าน ได้แก่ น.อ.เสถียร ทองทวี คุณชุลีพร ยอดฟ้า รตท.สรกฤษต์ เคลือกลัด คุณอัมพร กิ่งไทร คุณจุลมณี ตะนุ ผศ.ดร ดวงพร อ่อนหวาน คุณสุภาวดี บุญคง คุณศศิธร รัตนทรงศิลป์ คุณสุภาภรณ์ นุมานิต คุณสาริศา ฉัตรทอง คุณหรรษา กองแดง คุณดลดา ทำสะอาด ที่นำทีมสมาชิกจากพื้นที่ ภาคเหนือ มาร่วมโครงการพัฒนาศัยภาพผู้นำเยาวชนและผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ที่ โรงแรมตากอันดามัน รีสอร์ท
โดย ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร อ.ประวินวัณ จันทโชติ และคณะเป็นวิทยากรกระบวนกร
กิจกรรมบรรลุตามเป้าหมาย ผู้ปกครองค้นพบ“แววผู้นำ”ของกลุ่มเยาวชน ในชมรมของแต่ละจังหวัด มีความมั่นใจมากขึ้น บางคนจับไมค์โครโฟน นำเสนองาน บางคนทำหน้าที่เลขานุการกลุ่ม จดบันทึก เขียนข้อความสรุปงานของแต่ละกลุ่ม ร่วมมือกันทำกิจกรรมที่สนุกและสร้างสรรค์ บรรยากาศ มีความสุขถ้วนหน้าทุกคน
พบค่ายต่อไป ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้
มูลนิธิออทิสติกไทย
22 ส.ค.2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *