มูลนิธิออทิสติกไทย

การศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ #กศนเมืองคอนโมเดล

#เสมา 3 ลงพื้นที่เมืองคอน
#การศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ #กศนเมืองคอนโมเดล
# เสมา 3 พบผู้ปกครองออทิสติกเมืองคอน
9 กรกฎาคม 2563 ในโอกาสที่ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารมช.ศธ นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ณ อำเภอขุนเขาพนม อำเภอพรหมคีรี จังหวันครศรีธรรมราช และพบผู้ปกครองบุคคลออทิสติกเมืองคอน
อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคม นายปราโมทย์ ธรรมสโรช อุปนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) นายมงคล บุญเต็ม ประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้ปกครองและเยาวชนออทิสติกเมืองคอน ได้ขอการสนับสนุนนโยบายการศึกษานอกระบบและยืนยันความพร้อมในการจัดตั้งกลุ่มการศึกษานอกระบบรูปแบบใหม่ หรือ” กศน เมืองคอน โมเดล” ที่ยึดโยงทักษะชีวิตและชุมชนเป็นฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายบุคคลออทิสติก บกพร่องทางสติปัญญา และการเรียนรู้ในชุมชนจังหวัดนครศรีฯ ที่พลาดโอกาสทางการศึกษาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงนายมงคล บุญเต็ม ประธานชมรมกล่าวว่า “กศน จะเป็นรถไฟขบวนสุดท้าย สำหรับเยาวชนกลุ่มดังกล่าว”
รมช กนกวรรณ กล่าวว่า “ยินดีสนับสนุน เพราะเป็นงานที่ได้วางแผนร่วมกับสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกไว้ และจะช่วยขับเคลื่อนให้เกิด”ระบบบริการในพื้นที่”
นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคม กล่าว”ขอบคุณรัฐมนตรีและคณะ”ที่ตั้งใจขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษานอกระบบสำหรับคนพิการอย่างจริงจังท่านรัฐมนตรี ได้ถ่ายภาพร่วมกับคณะเยาวชนและผู้ปกครองด้วย ขอบคุณ ผู้ปกครองที่ร่วมเดินทางจากอำเภอเมือง ไปถึง อ.พรหมคีรี ด้วย “รถสองแถว ชะเมา” ซึ่งถือเป็นรถโดยสารประจำถิ่นที่ได้อนุรักษ์ไว้ เป็นครั้งแรกสำหรับผมที่ได้นั่งรถ ชะเมา
ชูศักดิ์ จันทยานนท์

     
         

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *