มูลนิธิออทิสติกไทย

การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ” เพื่อ เตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21

การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ” เพื่อ เตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21

 

        ขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ ที่ให้เกียรติเชิญ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองประธานกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมวิพากษ์ “การศึกษาอัตราเงินอุดหนุน การอาชีวศึกษาสำหรับคนพิการในระดับ ปวส ของ สำนักงาน
ความตั้งใจของ สอศ คือ เปิดโอกาสให้คนพิการทุกประเภท ได้รับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทั้งในหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ระดับ ปวช ปวส และปริญญา โดยมีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เฉพาะทาง ทวิภาคี และนอกระบบ ข้อเท็จจริง ในปี 2563 มีคนพิการกว่า 1,600 คน ศึกษาในระบบอาชีวศึกษา แต่งบประมาณเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ไม่ได้จัดให้เป็นพิเศษ ทั้งที่ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มีค่าใช้จ่ายมากกว่าการศึกษาในระบบทั่วไป และในระดับ ปวส ยังไม่มีการสนับสนุน
การสัมมนาครั้งนี้ จึงรับฟังความเห็นจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูง โดย สอศ ศึกษาวิจัยข้อมูลมาระดับหนึ่งสิ่งที่สรุปจากความเห็นที่ผมได้ร่วมเสนอกับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ มี 3 กรอบคือ

      1.กรอบด้านเงินอุดหนุน เห็นว่า นอกจาก ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายด้านสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ ควรเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วย โดยตั้งระบบงบประมาณตาม 2 แนวทาง ตือ 1.ค่าใช้จ่ายพื้นฐานของระบบที่จัดแก่บุคคลทั่ไป 2. ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มหรือ Top Up เช่น ค่าตอบแทนครูการศึกษาพิเศษ ค่าใช้จ่ายด้านครูสอนงาน Job Coach ค่าใช้จ่ายล่ามภาษามือ ค่าจัดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองความต้องการจำเป็นของคนพิการ โดยอาจวิเคราะห์ตามหลักสูตรหรือสาขาที่จัด

    2. การพัฒนาบุคลากรที่จัดการศึกษาอาขีวศึกษาสำหรับคนพิการ ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ พัฒนาหลักสูตรเฉพาะสำหรับบุคลากรอาชีวศึกษา
3. พัฒนารูปแบบการศึกษา แบบ ทวิภาคี ร่วมกับภาคธุรกิจ ภาคเครือข่ายคนพิการ และมูลนิธิต่างๆ อาทิ มูลนิธิคุณพุ่ม มูลนิธิออทิสติกไทย จัดศูนย์เพาะบ่มและเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน มูลนิธิคุณพุ่ม นัดหมาย ประชุมหารือ ในวันที่ 10 พ.ย.2563 ณ มูลนิธิออทิสติกไทย ขอบคุณ ผู้บริหาร สอศ และ สพก สอศ ดร.ทิตา ดวงสวัสดิ์ ที่จัดเวทีคุณภาพครั้งนี้
ชูศักดิ์ จันทยานนท์ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย
กรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *