มูลนิธิออทิสติกไทย

การประชุมวิชาการนานาชาติ Internation Conrerence on Evidence Based Learning ,Thailand

#การประชุมวิชาการนานาชาติ
#Internation Conrerence on Evidence Based Learning ,Thailand
         27-28 มีนาคม 2563 ที่ Thai Cc Tower องค์กรเอกชนที่ทำงานด้านเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในประเทศไทย ได้แก่ CARE Thailand, The Rainbow Room, Little Sprouts Children’s center, and Bright & Early จัดการประขุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Evidence Based Learning ซึ่งเป็นการจัดการเรียนให้กับผู้เรียนโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยนำมาประยุกต์ใช้ในการวางกลยุทธ์การสอนเด็กพิเศษ ทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดสภาพแวดล้อม หรือชั้นเรียนให้เหมาะกับการเรียนรู้ การใช้ ABA ในโรงเรียน การวิเคราะห์การเรียนรู้ พฤติกรรม การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่เหมาะสม และอื่นๆโดยคณะวิทยากร 8ท่านจากประเทศต่างๆ เป็นครั้งแรกที่ ภาคเอกชนจัดงานลักษณะนี้สำหรับเด็กที่มึวามต้องการพิเศษในประเทศไทย นับเป็นพัฒนาการด้านการช่วยเหลือเด็กพิเศษที่มีความเป็นสากล ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ นักวิชาการ ที่สนใจ ควรเรียนรู้ โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงต่างประเทศติดต่อลงทะเบียนที่ ticep [email protected] รับ จำนวนจำกัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *