หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : Meditourz Health Stem Cell Therapy. สำหรับเด็กพิเศษกลุ่มต่างๆ
โดย : admin
อ่าน : 4044
ศุกร์์ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

Meditourz Health  Stem Cell Therapy.

      สำหรับเด็กพิเศษกลุ่มต่างๆ. เป็นความรู้และประสบการณ์ในครั้งที่ ทีมงานออทิสติกไทย มีโอกาสไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ NeuroGen@Navi Mumbai โดยได้หารือกับผู้อำนวยการ Dr Alok Sharma ศัลยแพทย์ทาง Neuroscien ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีผลงานเรื่อง Stem Cell มากว่า 25 ปี. ให้บริการแก่เด็กพิเศษ กว่า 7000คน ใน 40ประเทศ ในส่วนเด็กและบุคคลออทิสติกจำนวน 1500 Case ที่รับการฟื้นฟู และมีผลงานนำเสนอตีพิมพ์ในงานวิชาการระดับโลกมากมาย เกี่ยวกับ การรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษกลุ่มต่างๆ ด้วยการรักษาแนว Alternative Treatment and Therapy 
    Dr. Alok Sharma กำหนดเดินทางมาให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ปกครองเด็กพิเศษในประเทศไทยในช่วงวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561. ณ ห้องประชุมมูลนิธิออทิสติกไทย โดยมีกำหนดการตามประกาศ
จึงเรียนเชิญท่านที่สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการรับฟังบรรยายและเสาวนากลุ่มทางautisticthai@gmail.com