ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกิจจาพร ชื่นบุญ
ตำแหน่ง :เลขาธิการ
หน้าที่หลัก :ดำเนินการประจำของมูลนิธิ
ที่อยู่ :11 หมู่ 12 ถนนราชพฤกษ์ (ถนนย่อย วัดแก้ว-พุทธมณฑลสาย1 )แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Telephone :02-4112899
Email :autisticthai@gmail
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการมูลนิธิ
หน้าที่ในกลุ่ม : ดำเนินการประจำของมูลนิธิ