ชื่อ - นามสกุล :นางฐิติรัตน์ จันทยานนท์
ตำแหน่ง :กรรมการ/เหรัญญิก
หน้าที่หลัก :มีหน้าที่ควบคุมการเงิน ทรัพย์สินของมูลนิธิ
ที่อยู่ :11 หมู่ 12 ถนนราชพฤกษ์ (ถนนย่อย วัดแก้ว-พุทธมณฑลสาย1 )แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Telephone :02-4112899
Email :autisticthai@gmail
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการมูลนิธิ
หน้าที่ในกลุ่ม : มีหน้าที่ควบคุมการเงิน ทรัพย์สินของมูลนิธิ