ชื่อ - นามสกุล :นายกรีกรณ์ ไพรีพินาศ
ตำแหน่ง :รองประธานกรรมการ คนที่ ๒
หน้าที่หลัก :ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิ
ที่อยู่ :11 หมู่ 12 ถนนราชพฤกษ์ (ถนนย่อย วัดแก้ว-พุทธมณฑลสาย1 ) แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Telephone :02-4183399
Email :autisticthai@gmail
กลุ่ม / แผนก : ประธานมูลนิธิ
หน้าที่ในกลุ่ม : ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิ