ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเอื้ออารีย์ กล้าเกิด
ตำแหน่ง :แม่บ้าน ๑
หน้าที่หลัก :บริการด้านโภชนาการ
ที่อยู่ :11 หมู่ 12 ถนนราชพฤกษ์ (ถนนย่อย วัดแก้ว-พุทธมณฑลสาย1 )แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Telephone :02-4183399
Email :
กลุ่ม / แผนก : บุคลากรมูลนิธิออทิสติกไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : บริการด้านโภชนาการ