ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเฉลียว สินฝาด
ตำแหน่ง :ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :วิชาการและการจัดการเรียนร่วม
ที่อยู่ :11 หมู่ 12 ถนนราชพฤกษ์ (ถนนย่อย วัดแก้ว-พุทธมณฑลสาย1 )แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Telephone :02-4183399
Email :
กลุ่ม / แผนก : บุคลากรมูลนิธิออทิสติกไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : วิชาการและการจัดการเรียนร่วม