ชื่อ - นามสกุล :นายอาณัติ ธิพล
ตำแหน่ง :ครูศึกษาพิเศษ
หน้าที่หลัก :จัดการบริการและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ที่อยู่ :11 หมู่ 12 ถนนราชพฤกษ์ (ถนนย่อย วัดแก้ว-พุทธมณฑลสาย1 )แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : บุคลากรมูลนิธิออทิสติกไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : จัดการบริการและฟื้นฟูสมรรถภาพ