ชื่อ - นามสกุล :นางสาวโสภิณ ธิพึง
ตำแหน่ง :ครูการศึกษาพิเศษ
หน้าที่หลัก :ฝ่ายการจัดการศึกษา
ที่อยู่ :11 หมู่ 12 ถนนราชพฤกษ์ (ถนนย่อย วัดแก้ว-พุทธมณฑลสาย1 )แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Telephone :02-4183399
Email :
กลุ่ม / แผนก : บุคลากรมูลนิธิออทิสติกไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : จัดการเรียนการสอน