ชื่อ - นามสกุล :นายชูศักดิ์ จันทยานนท์
ตำแหน่ง :ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย
Telephone :02-4183399
Email :autisticthai@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ประธานมูลนิธิ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานมูลนิธิออทิสติกไทย