[ แจง ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ณิชชา เจริญธานนท์
ชื่อเล่น : 
แจง
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
23/11/2529
อายุ : 
30
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
่jang.wafer@gmail.com  
ที่อยู่ : 
29 ม.3 ต.อ่างหิน
อำเภอ : 
ปากท่อ
จังหวัด : 
ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 
70140
เบอร์โทรศัพท์ : 
0848628286
สถานที่ทำงาน : 
อื่นๆ
การศึกษา : 
อาชีวศึกษา