[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
มูลนิธิออทิสติกไทย
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.90.204.233  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
แค่มีคนเข้าใจ
เมนูหลัก
เว็บไซด์เครือข่าย

 
คุณพุ่ม
เอสเอ็มอีออทิสติกไทย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"e-Learning"
สำนักบริหารงานการศึกษา
สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์
มูลนิธิออทิสติกไทย

  

  หมวดหมู่ : กิจกรรมมูลนิธิออทิสติกไทย
เรื่อง : มูลนิธิออทิสติกไทย ลงนามความร่วมมือกับ . Minda Association
โดย : admin
เข้าชม : 5780
อาทิตย์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

มูลนิธิออทิสติกไทย ลงนามความร่วมมือกับ . Minda Association , Adelaide ,South Australia 
MOM of Autisticthai Foundation and Minda Association 15 -21 ตุลาคม 2561
___________________________ 

     Minda Association องค์กรเอกชนใน South Australia มีประสบการณ์กว่า 120 ปี ในการจัดบริการแก่กลุ่มคนพิการทางสติปัญญา ออทิสติก และกลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในช่วงวัยต่างๆ ตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ โดยเป็นการจัดบริการ เชิงสังคม (Social Service Model ) ที่ผสมผสานการส่งเสริมทักษะชีวิต. การดำเนินชีวิตอิสระ. และการดูแล (Life Skill Independence Living and care service ) ทั้งตามความความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล โดยมีแผนรายบุคคลกำกับ และมองผู้รับบริการหรือ Client เป็นศูนย์กลาง ไม่ได้มองเป็นคนพิการหรือผู้ป่วย แนวคิดการให้บริการจึงเน้น บริการที่เคารพสิทธิและเป็นมิตรแก่ผู้รับบริการ รวมทั้งพัฒนาด้านอาชีพ การจ้างงานระบบสนับสนุน ในรูปแบบ วิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีความยั่งยืน และการจัดหางานแก่กลุ่มเป้าหมาย
     คณะเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิออทิสติกไทย นำโดย อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ อ.สุชาดา สาครเสถียร อ.ฐิติรัตน์ จันทยานนท์ คุณกิจจาพร ชื่นบุญ และ คุณศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ ที่ปรึกษามูลนิธิ พร้อมทีมงาน ได้ศึกษาดูงานที่มินดา ตามข้อบันทึก MOMที่ลงนามกับ มินดา ไว้ตั้งแต่เดือน กันยายน 2561ที่ผ่านมา โดยครั้งนี้มูลนิธิออทิสติกไทย ศึกษาระบบบริการที่สนใจนำไปพัฒนาในประเทศไทย และจัดทำ MOM เฉพาะประเด็นความร่วมมือ ระหว่าง มินดา กับ มูลนิธิออทิสติกไทยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภาคีเครือข่ายบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในประเทศไทย โดยเลือกศึกษา 5 กรณีศึกษา ใน 3กลุ่ม คือ กลุ่ม Group Home กลุ่ม Commercial Enterprises และ กลุ่ม Service Center 
     กรณีศึกษาที่ 1 Independent Living for people with Disability (Kadinia) 
Group h ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชน ซึ่งเป็นที่พักอาศัยที่ มินดาสร้างจำหน่ายให้แก่คนทั่วไป เป็นบ้านชั้นเดียว 2 หลัง หลังแรก มี 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ มีผู้รับบริการพักอาศัยอยู่ 4 คน ซึ่ง 1 คนสามารถไปทำงานได้ โดยทำงานที่โรงงาน Packaging อีกหนึ่งหลังซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน มี 4 ห้องนอนและ 2 ห้องน้ำเช่นกัน แต่มีผู้รับบริการพักอาศัยอยู่เพียง 1คน กำลังคัดเลือกเพื่อเข้าพักอาศัยอีก 1 ห้อง มีบ้านหลังนี้มีอาสาสมัครซึ่งเป็นนักศึกษาจากประเทศไนจีเรีย และปากีสถานพักอยู่ด้วย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผู้รับบริการจะเข้าไปที่มินดา หรือออกไปทำงาน และกลับมาประกอบอาหารเย็นรับประทานร่วมกัน สำหรับวันเสาร์ อาทิตย์ ก็ออกไปใช้ชีวิตในชุมชน เช่น ออกไปซื้อของ ดูภาพยนตร์ หรืออื่น ๆตามความต้องการของผู้รับบริการเอง Group home นี้มีบุคลากรจากมินดามาดูแลวันละ 2 คน โดยแบ่งเป็นผลัดกลางวันและผลัดกลางคืน ในบริเวณบ้านมีการตกแต่งอย่างสวยงาม แต่ละห้องเจ้าของห้องจะตกแต่งห้องด้วยตนเอง 
Group home นี้มีอยู่ 400 แห่งทั่ว Adelaide ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมือง 290 แห่ง และย่านชนบท 110 แห่ง มินดาจะทำการประเมินผู้ที่แจ้งความประสงค์ที่จะเข้าพักทุกคนก่อนส่งเข้ามาอยู่ และคำนึงถึงการที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้
นอกจากนี้ ยังมี Service Apartment ที่ให้บริการที่พักอาศัยด้วยเช่นกัน ระบบการจัดการคล้ายกับ Group Home แต่จะมีทีม Case Manager ดูแล 
     กรณีศึกษาที่ 2 INC Café หรือ Inclusive Cafe
เป็นภัตตาคารของมินดา ที่ดำเนินการในรูปธุรกิจเพื่อสังคม เปิดบริการให้กับคนทั่วไปทีพักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งบุคลากรของมินดา ให้บริการอาหารกลางวันระหว่าง 12.00 – 14.00 น.และอาหารเย็นเวลา 17.00 – 21.00 น. อาหารที่จำหน่ายมีหลากหลายรวมทั้งอาหารไทย ซึ่งจัดเป็นเซทให้บริการในอาหารเย็นของวันอาทิตย์ มีผู้รับบริการทำงานที่ในครัวด้วย 6 คน และเจ้าหน้าที่ทึ่เป็นบุคคลทั่งไป 7 คน. ซึ่งเรียกว่า เป็นรูปแบบ การจ้างงานแบบ. Inclusion Work ที่ให้คนพิการทำงานร่วมกับคนทั่วไป ตามเป้าหมายข้อ 17 SDGs ขององค์การสหประชาชาติ พนักงานที่เป็นบุคคลออทิสติก ดาวน์ซินโดรม ทำหน้าที่ เตรียมอาหาร และบริการแก่ลูกค้า โดยมีระบบการวิเคราะห์งานและการสอนงานที่มีมาตรฐาน มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตนเองได้
     กรณีศึกษาที่ 3 Laundry and Linen Service 
นับเป็นกิจการเพื่อสังคมขนาดใหญ่ ขององค์กร Mindaที่ทำงานรูปแบบโรงงานอุตสาหกรรมที่รับงานให้บริการซักรีด กับหน่วยธุรกิจขนาดใหญ่ในเมือง adelaide เช่น โรงแรม ภัตตาคาร หน่วยธุรกิจนี้มีพนักงานจำนวน 130คน เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 45 คน บุคคลทั่วไป 85 คนทั้งนี้ มีการจัดระบบบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ มีการจัดทำแผนธุรกิจ วิเคราะห์ตลาด การทำสัญญาแบบระยะยาวกับลูกค้า จัดระบบ logistic ระบบความปลอดภัยในการทำงานที่มีมาตรฐาน มีการจัดอุปกรณ์ที่ทันสมัย ซึ่งน่าสนใจอย่างยิ่งในการสร้างอาชีพอิสระของกลุ่มหลักการจัด Job งาน ใช้ระบบ Task Analysis ทั้งหมด ที่ช่วยให้ กลุ่มบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สามารถทำงานได้อย่างเป็นขั้นตอน 
     กรณีศึกษาที่ 4 Minda Commercial Enterprises
เป็นลักษณะ Community Workshop หรือโรงงานในชุมชน ที่ไม่ได้ผลิตชิ้นงานของตนเอง แต่รับงาน OutSourcing มาจากบริษัทใหญ่ๆในเมือง โดยนำชิ้นส่วนงานต่างๆมาประกอบที่โรงงานแห่งนี้ 
ทีมีบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทำงาน โดยมี ทีมผู้สอนงานกำกับงาน เช่น การรับประกอบเฟอร์นิเจอร์ การจัดPacking ต่างๆ การทำงานเพาะชำต้นไม้. มีบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ทำงาน 150 คน โดยทุกคนจะได้ทำงานตามความสนใจ ความสามารถและความถนัดแม้ว่า จะมีความบกพร่องมากหรือน้อยเพียงใด เพราะงานคือคุณค่าของชีวิต
      กรณีศึกษาที่ 5 Independent Living Activities Centre 
เป็นศูนย์กิจกรรม ที่เรียกว่า My Path กิจกรรมมีหลากหลายตั้งแต่ งานช่างไม้ งานปั้น งานฝีมือ และงานศิลปะต่าง ๆเช่น การวาดภาพ การประกอบอาหารและกิจกรรมการแสดง เช่นการเต้นตามจังหวะ มีการสอนเรื่องธรรมชาติร่วมไปกับการทำกิจกรรม เช่น เรื่องสัตว์ และพืช ผู้รับบริการสามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตามความต้องการ ในแต่ละห้องจะมีตารางการทำกิจกรรมของแต่ละบุคคล และการเขียนขั้นตอนการทำแบบ Visual อย่างละเอียด รวมทั้งบอร์ดแสดงผลงานของผู้ทำกิจกรรม
     กรณีศึกษา ที่ 6 บริการ Early Intervention ในชุมชน ในศูนย์ AEIOU
เป็นศูนย์บริการเด็กออทิสติก อายุ 2-6 ปี ที่ใช้โปรแกรมการฝึกแบบเข้มข้น 20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยทีมสหวิชาชีพ ร่วมกับผู้ปกครอง. ทั้งนักปรับพฤติกรรม นักแก้ไขการพูด นักกิจกรรมบำบัด ครูปฐมวัย และครูที่มีทักษะในการฝึก โดยจัดทำแผนรายบุคคลที่สนับสนุนให้เด็กไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จตามลำดับขั้นพัฒนาการ. จัดการสอนทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม สัดส่วนครุต่อเด็ก 1:2 หรือ3 คน พร้อมทีมสหวิชาชีพ ศูนย์นี้มีผู้รับบริการ 40คน รัฐอุดหนุนงบประมาณรายหัวผ่าน NDIS ซึ่งเป็นโปรแกรมด้านสวัสดิการคนพิการแห่งชาติ

การลงนามบันทึกความร่วมมือ 
สิ่งที่ได้เรียนรู้และทำข้อตกลงความร่วมมือกับ Minda มูลนิธิออทิสติกไทย จึงกำหนด ยุทธศาสตร์ ตาม 4กลไกหลักออทิสติกโรดแมป โดยภารกิจงานในส่วนมูลนิธิกำหนดไว้ 4 Pillars รวมถึงทิศทางการพัฒนางาน เพื่อบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในภาคีมูลนิธิ เสาหลักของบริการมูลนิธิ เป็น 4 ด้าน คือ
1. การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกหรือAutistic Life Skill Center โดยจัดศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกใน กรุงเทพมหานคร 2 แห่ง เป็นศูนย์ที่ใช้โปรแกรมนานาชาติ 1 แห่ง คือ BILC สุขุมวิท ศูนย์บริการ ณ โรงเรียนจันทยานนท์ 1แห่ง. และศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก ในต่างจังหวัดอีก 30 แห่ง ดำเนินการโดยกลุ่มชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ประจำจังหวัด โดยการสนับสนุนวิชาการ การพัฒนาบุคลากรจากมูลนิธิและองค์กรมินดา 
2. การพัฒนาระบบการส่งเสริมการมีงานทำ. โดยยกระดับ ศูนย์อาชีพออทิสติกไทย ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงาน ให้สามารถทำงานทั้งระบบ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานPre Vocational Programs การจัดรูปแบบ Community Workshop ที่สนับสนุนกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มากและปานกลาง ให้ทำงาน อาชีพอิสระตามความสนใจ โดยร่วมงานกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และ การจัดศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงาน ที่ฝึกงานตามหลักสูตรมาตรฐานและส่งต่อเข้าทำงานในสถานประกอบการ
3. การพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมออทิสติกไทยสู่ความยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันมี 2 กลุ่มธุรกิจ คือกลุ่มธุรกิจอาชีพอิสระ Art Story by Autisticthai และ ธุรกิจบริการเครื่องดื่ม For All coffee 3สาขา และกำลังขยายสู่ต่างจังหวัด
4. การพัฒนานวตกรรมและการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ แก่ผู้ปกครองและบุคคลออทิสติก และพัฒนาPlath form ตามระบบ 4.0 เช่น การพัฒนา Application รุ่นใหม่ๆ การอบรมหลักสูตร Application Programs การอบรม หลักสูตร Movement for Learning การอบรมหลักสูตรอาชีพอิสระ การอบรมเทคนิคการสอน นวตกรรมทางเลือก ที่ร่วมมือกับวิทยากรต่างประเทศ ที่มูลนิธิสร้างเครือข่ายไว้ เช่น Stem Cell Nuero Feedback Teaching Method เป็นต้น และจัดWorkshopในประเทศไทย
ติดตามความคืบหน้า ทาง Facebook autisticthai foundation และ www.autisticthai.com

ชูศักดิ์ จันทยานนท์ 
สุชาดา สาครเสถียร
Adelaide 17-19 OCT 2018

 
 
 
 
 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กิจกรรมมูลนิธิออทิสติกไทย5 อันดับล่าสุด

      สานพลัง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ 19/ก.พ./2562
      หาย(ไม่)ห่วง และ Thai Missing Application 19/ก.พ./2562
      มหกรรมผู้แสดงความสามารถ@Central World 19/ก.พ./2562
      Art Story by Autisticthai @ICONSIAM 8/ก.พ./2562
      #Creative Art for Special-needs@autisticthai 8/ก.พ./2562


มูลนิธิออทิสติกไทย
11 หมู่ที่ 12 ถนนวัดแก้ว - พุทธมณพลสาย 1 ซอยบางพรม 29 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.092-2893945 0994545395 โทรสาร.02-4183399

@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by Chudsagorn phikulthong
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5